Hvilken refusjon får du på hvit resept?

Det finnes ulike refusjonsordninger for legemidler skrevet ut på hvit resept. Bidragsordningen er refusjonsmuligheten som gjelder flest. Les mer.

Egenandeler ved behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut

Hvilke regler gjelder for dekning av utgifter til behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut?

Plastisk kirurgi – hva dekkes av det offentlige?

Det offentlige dekker kostnadene for plastiske operasjoner sålenge de er begrunnet i medisinske årsaker. Er det kun kosmetisk begrunnet må du betale selv.

Har du sjekket din digitale pasientjournal?

Du har nå enkel tilgang til din pasientjournal hos det offentlige. Se kort oversikt over hvilken informasjon du finner og ikke finner på pasientjournalen.

Høy hvilepuls øker risikoen for hjerteinfarkt

Høy hvilepuls er skadelig for hjertet og øker risikoen for hjerteinfarkt. Hva er for høy puls, og hva kan du gjøre for å senke den?

Kort om fettsuging, liposkultur

Fettsuging / liposkultur kan utføres i sammenheng med slanking. Fett kan være vanskelig å fjerne på enkelte steder uansett kosthold og treningsmengde.