Hvor sterk er sammenhengen mellom alkohol og kreft?

Internasjonal forskning konkluderer med at alkohol er et kreftfrembringende stoff som øker sjansen for å utvikle kreft. Denne sammenhengen er det forsket mye på og har vært en gjenganger i

Hvilken refusjon får du på hvit resept?

Det finnes ulike refusjonsordninger for legemidler skrevet ut på hvit resept. Bidragsordningen er refusjonsmuligheten som gjelder flest. Les mer.

Har du sjekket din digitale pasientjournal?

Du har nå enkel tilgang til din pasientjournal hos det offentlige. Se kort oversikt over hvilken informasjon du finner og ikke finner på pasientjournalen.

Kort om hudkreft

Hudkreft handler i hovedsak om basalcellekreft og plateepitelkreft. Disse oppstår i øverste lag av huden. Sjansen for å få hudkreft øker med alderen.

Gode matvaner når du er gravid

Viktige vitaminer og mineraler i et kosthold for gravide er D-Vitamin, jern og vitaminer, kalsium, jod og folat. Unngå toxoplasma og listeria.