Tips for å bli kvitt dårlig ånde

Dårlige ånde kan ha flere årsaker men grundig tannpuss og tannhygiene, regelmessige inntak av mat og drikke og evt en sjekk hos tannlegen hjelper.