Hva er frie radikaler?

Sist oppdatert: 8. oktober 2018


Hva er frie radikaler?

Frie radikaler er molekyler / aggressive atomer og er reaktive oksygenforbindelser i kroppen. Disse skapes som et biprodukt når kroppen forbrenner energi, det vil si når cellene omdanner næringsstoffene fra mat til varme og energi. Frie radikaler dannes også som en følge av ytre påvirkning på kroppen, for eksempel giftstoffer, røyking, forurensning i luft og miljøet rundt oss, alkohol, UV-stråler, stress og sterk fysisk belastning.

En mer utførlig beskrivelse finner du nederst i artikkelen.

For stor mengde frie radikaler er skadelig

Disse er en del av immunforsvaret og er viktige for fundamentale funksjoner i kroppen og vi trenger en tilstrekkelig mengde for at kroppen skal fungere normalt.

Hvite blodlegemer bruker for eksempel frie radikaler til å bekjempe bakterier og celler som er infiserte av virus. Enzymer i leveren anvender disse til å bekjempe kjemiske stoffer som kan forårsake sykdom.

Problemet oppstår når det produseres en for stor mengde. Frie radikaler angriper cellene, hver enkelt celle kan bli angrepet hele 10.000 ganger i løpet av et døgn. I en normalsituasjon håndterer kroppen dette uten problemer, men blir belastningen og mengden for stor er dette skadelig for cellene og tilstanden oksidativt stress oppstår.

Hvilke skader risikerer du?

Det forskes mye på dette området og kunnskapen om farene ved for høye nivå av blir stadig bedre. En konsekvens av for høye nivåer er at fettstoffene i blodet lettere kan harskne, eller oksidere. Det skadelige kolesterolet LDL er et eksempel. Konsekvensen er raskere forkalkning av blodårene.

Frie radikaler angriper og skader cellene i blodårene og kan forårsake åreforkalkning.

Blodårene kan også bli påført skade ved at cellene på innsiden av blodårene reagerer med frie radikaler. Dette kan føre til at fettstoffer i blodet lettere setter seg fast i veggen i blodårene. Antioksidantene har som oppgave å «angripe» de frie radikalene for å unngå slike skader og problemer. Men er nivået for høyt vil de ikke makte denne oppgaven og resultatet kan bli skade på cellene.

Hvordan bekjemper kroppens immunforsvar frie radikaler?

Antioksidanter er kroppens soldater i forsvaret mot og i bekjempelsen av frie radikaler og oksideringen de forårsaker. Det er derfor viktig at kroppen har tilstrekkelig mengde antioksidanter. Det finnes tusenvis av antioksidantvarianter. Noen produseres av kroppen selv mens andre må vi få i oss gjennom kosten. Viktige antioksidanter fra mat er C-vitamin og E-vitamin, Riboflavin, Selen, Sink, Mangan og Kobber. Det finnes også et stort utvalg av ulike kosttilskudd og produkter innen helsekost som inneholder konsentrat av antioksidanter,

Frie radikaler litt nøyere forklart

Det er viktig at det er en balanse mellom mengden frie radikaler og antioksidanter. Blir det ubalanse kan det være skadelig. Overskuddet må bekjempes og elimineres for å unngå skade på arvestoffet (DNA og RNA), cellemembranene, lipoproteinene og signalmekanismene i kroppen. Elektroner opptrer parvis i stabile atomer og molekyler. De frie radikalene er i motsetning til dette ustabile på grunn av at de besitter et eller flere uparete elektroner.

Frie radikaler har vanligvis et oksygenatom som har minimum et uparet elektron. Dette påvirker fettstoffer og stoffer i cellene og i vevet. Dette skjer ved at de stjeler et elektron fra vev og/eller fett. Det medfører at fettet og stoffene blir frie radikaler. Dette kan spre seg og få negative konsekvenser for andre fettstoffer og naboceller. Denne prosessen fortsetter og kan kun stoppes av antioksidanter.

Skrevet av Sture Bjørseth

Du liker gjerne...

-->