Kan antioksidanter anvendes i kreftbehandling?

Sist oppdatert: 8. oktober 2018


Kan antioksidanter anvendes i kreftbehandling?

Antioksidanter er viktige for en best mulig helse enten man er syk eller frisk. For lave eller for store nivå av antioksidanter er ikke optimalt og fører til en ubalanse som kan være skadelig. Dette foregår på cellenivå og er derfor aktuelt også i forbindelse med kreftbehandling.

Den beste og viktigste kilden til antioksidanter er gjennom kostholdet med grønnsaker, frukt bær og nøtter som viktige kilder. Mengden antioksidanter du får i deg gjennom et kosthold basert på disse næringsmidlene er tilstrekkelig for å dekke kroppens behov.

I de senere årene har vi sett en trend hvor antioksidanter fremstilles som en slags mirakelmedisin for å oppnå et sterkt immunforsvar og god helse. Et resultat av dette er et stort utvalg av ulike kosttilskudd og helsekostprodukter inneholdende konsentrat av antioksidanter. Et spørsmål som har oppstått er om slike tilskudd har en helbredende effekt i forhold til sykdom. Dette gjelder spesielt kreftbehandling siden det handler om celleproblematikk.

Bør kreftpasienter ta antioksidanter som kosttilskudd og helsekost?

Det foregår fortsatt mye forskning rundt dette men det er ikke tvil om at det i forskningsmiljøene er en bred skepsis til å innta stor doser av antioksidanter for å oppnå en gunstig effekt i kreftbehandling.

Hva skjer når kreftsyke inntar store doser antioksidanter?

Selv om det ennå ikke er godt dokumentert gjennom forskning er det mye som tyder på at store doser kan ha en negativ effekt i forhold til kreft. Antioksidanter har som oppgave å nøytralisere frie radikaler for å bekjempe oksidativt stress. Frie radikaler angriper og skader cellene og blir de for mange vil ikke kroppens nivå av antioksidanter være tilstrekkelig til å beskytte cellene.

Røyking stimulerer dannelsen av frie radikaler som igjen angriper cellene.

I kreftbehandling er stråleterapi og cellegift de viktigste behandlingsformene. Målet er å skape større mengder frie radikaler som igjen skal angripe kreftcellene og sette disse ut av spill.

Derfor blir budskapet i markedsføringen av kosttilskudd og helsekostprodukter som skal angripe de frie radikalene feil. Det er de frie radikalene som skal angripe kreftcellene, derfor går en del av behandlingen ut på å øke mengden frie radikaler, ikke bekjempe de.

Antioksidanter kan øke spredningen av kreft

Mange forskere advarer sterkt mot å innta store mengder antioksidanter gjennom kosttilskudd. Dette kan føre til at kreften utvikler seg raskere og blir mer aggressiv.

Flere studier som er gjort på både mus og mennesker viser at tilførsel av antioksidanter førte til en kraft spredning av kreftcellene. Eksempelvis førte en ekstra tilførsel av antioksidantene N-acetylcystein (NAC) og E-vitamin til en kraftig vekst av svulster i lungekreft. Disse to er også svært vanlige å anvende i denne typen kosttilskudd.

Negativ påvirkning på hudkreft

Undersøkelser hvor kreftsvulster i huden blir tilført hud- og solkremer med et stort innhold av antioksidanter viser at svulsten vokser raskere.

Hvor mye antioksidanter er optimalt?

God helse dreier seg som regel om balanse og dette gjelder også antioksidanter. Det er viktig med et variert og sunt kosthold med mye frukt og grønt for å få i seg en tilstrekkelig mengde. For mye er negativt og gjennom kosttilskudd kan du enkelt tilføre større mengder som igjen kan være skadelig. Kostholdsrådet er derfor, antioksidanter ja, men ikke for mye.

Det gjenstår mye forskning på antioksidantenes effekt i kreftbehandling

Det må fortsatt gjennomføres mye forskning før man med 100% sikkerhet kan slå fast årsakssammenhengene innenfor dette området. Resultatene som foreligger så langt skaper tvil om det er riktig å tilføre ekstra mengder med antioksidanter i behandlingen av kreft. Viktige spørsmål som må avklares er i hvilken grad antioksidanter reduserer bivirkningene av kreftbehandling, om de har konsekvenser for behandlingen og om de har en effekt i forhold til tilbakefall og livskvalitet etter behandling i et lengre perspektiv.

Michael Goodman, som er epidemiolog og kreftforsker ved Rollins School of Public Health, Emory University i USA, er enig. Han er hovedforfatter for en evaluering av antioksidantenes rolle i kreftforebyggelse fra 2011.

– Det finnes ikke troverdig evidens for at antioksidanter i form av kosttilskudd har en positiv effekt på den generelle helsetilstanden – eller på kreftforebygging, uttaler Goodman.

Skrevet av Sture Bjørseth

Du liker gjerne...

-->