Sjekk om du har symptomer på utbrenthet

Utbrenthet er noe som bygger seg opp i deg sakte men sikkert. Det er ofte resultat av hendelser og en situasjon som pågått over lang tid. Symptomene kommer også gradvis og endres i takt med at utbrentheten utvikles og blir verre.

Symptomene på utbrenthet kommer gradvis

Problemet med en gradvis og sakte utvikling er at den det gjelder ofte blir vant til symptomene og tror at alt er i skjønneste orden, man er «bare litt sliten, det går nok over». Det er jo også normalt i dagens arbeidsliv å være stresset og litt småsliten hele tiden. Et klassisk forløp er derfor at man bygger opp en tilstand som til slutt eksploderer og kan ende i en slags kollaps.

Tvangspreget personlighet og perfeksjonisme

En person som setter unormalt store krav til seg selv og sine omgivelser som går på at alt skal være optimalt og perfekt har en mye større risiko for å bli utbrent. Dette kan gå på kompromissløs fokus på orden og system, kontroll både på mennesker og oppgaver og prosesser. Reagerer en slik person på alle avvik fra de ønskede situasjoner og resultat med sterke følelseser vil dette som slite enormt på vedkommende og kunne resultere i utbrenthet.

Tegn på en negativ tvangspreget perfeksjonisme er sta og rigid oppførsel, insisterende og lite fleksibilitet, overdreven fokus på detaljer og organisering, lite forståelse for andre, fanatisk engasjement i jobb og andre forpliktelser.

Behovet for kontroll gjør det vanskelig å delegere oppgaver. Summen av dette kan lett føre til utbrenthet.

De første symptomene

Utbrenthet kommer snikende og er gjerne koblet opp mot tiltaksløshet og nedstemthet.

Det som typisk skjer når man er på vei inn i en tilstand av utbrenthet er at man sakte men sikkert ikke har samme energien til å ta fatt på arbeidsoppgaver som tidligere. Det oppleves som et slit og jobbe, spesielt om det skjer uventede hendelser som krever litt ekstra energi, det hele blir et ork.

Man får også en lavere terskel for å bli stresset og situasjoner som tidligere var helt normale kan oppleves som stressende, det skal ikke så mye til for å få deg ut av balanse.

Problemer på jobben

Er man utbrent er det større risiko for at både kommunikasjonen og samarbeidet med arbeidskollegaer og andre yrkeskontakter blir dårligere, man har ikke den energien som skal til for å få dette til å fungere. Man presterer dårligere, engasjerer seg mindre og leverer ikke det som forventes.

Ofte ender dette med at det blir stadig vanskeligere å komme seg på jobb og resultatet blir gjerne en sykemelding. Dette er uansett ingen løsning, skal man komme seg ut av denne tilstanden må man gå grundigere til verks enn å ta en liten pause på noen dager.

Unngår konflikter og konfrontasjoner

Hvordan man fungerer i en tilstand av utbrenthet er forskjellig fra person til person. Det er vanlig at det svinger mellom å være aggressiv og utagerende i enkelte situasjoner og konfliktsky og tilbaketrukket i andre. Man unngår sosial kontakt og har en tendens til å isolere seg.

Trøst i mat og alkohol

Er man utbrent er terskelen for overspising og økt alkoholkonsum lavere. Man finner litt trøst i god mat og drikke. I verste fall tyr man til medisiner. Dette er en farlig utvikling som gjerne fører til at problemene blir både flere og verre.

Tegn på at du har utviklet negativ trøstespising er at du spiser for å slappe av. Du bruker mat, og gjerne alkohol, som et middel til å flykte fra krav du stiller til deg selv og dine omgivelser. De samme kravene har mest sannsynlig også ført til utbrenthet. Mat blir brukt som belønning og trøst, du føler deg dårlig og rettferdiggjør enklere at du fortjener å kose deg med mat og drikke.

Det er et kjent fenomen at personer som er slitne, eller utbrent, spiser mer og dårligere. En litt morsom observasjon er våre politikere. De går gjerne opp noen kilo i løpet av en stortingsperiode.

Vanskelig å gjøre noe med det

Er man i fase av utbrenthet er det ikke lett å ta tak i problemet og finne en løsning. For det første er det en høy terskel for å oppsøke hjelp. «Skal superpappa til legen fordi han ikke klarer mer?» Dette er vanskelig for mange. I tillegg ser man kanskje ikke helt hva som skal kunne forbedre situasjonen. Skal man slutte å jobbe? Hva med inntektene? Hva sier folk? Det enkleste blir ofte å kjøre på videre mot stupet.

Fysiske symptomer på utbrenthet

I tillegg til problemer med mage, hodepine, rygg og muskler vil mange oppleve slapphet og det å være tom for krefter. Man kan gå opp vekt, eller ned, alt ettersom hvordan type man er. Noen har stor appetitt og trøstespiser, andre mister appetitten.

Psykiske symptomer

Humøret er gjerne dårlig. Enkelte går over i depresjon. Sosial angst og uro er også noe mange lider av. Man er ikke lenger begeistret for små og store hendelser, man mister interessen for aktiviteter som tidligere var spennende og interessante. Enkelte blir skeptiske mot alt som er fremmed. Selvtilliten kan også få seg en knekk.

Nedsatt immunforsvar

En sliten kropp har ikke samme motstandskraft som en frisk og energisk. En konsekvens av utbrenthet er ofte nedsatt immunforsvar. Det betyr at forkjølelsene kommer og går hele tiden, det er lettere og få influensa og betennelser.

Har du disse symptomene skal du oppsøke lege så fort som mulig. Du må ta ansvar og sette i gang denne prosessen før det er for sent. Det skylder du både deg selv og dine nærmeste. Ikke gå i fellen med å surfe etter en løsning på internett, det fungerer temmelig sikkert ikke.

Sture Bjørseth