5 søvnstadier – alle er like viktige

For å få en optimal hvile og restitusjon er vi avhengig av å sove godt. Å sove godt betyr blant annet at vi i løpet av søvnen får med oss alle fem søvnstadier. Hvert søvnstadie har unike egenskaper og er en del av den totale søvnprosessen.

Har du søvnproblemer er det nyttig å kjenne til de ulike søvnstadier. Jo større forståelse du har av søvn og søvnstadier desto lettere blir det å finne løsninger som hjelper og passer deg i din situasjon. Sovemidler og andre medikamenter hjelper ikke på lengre sikt.

Søvnsykluser som gjentar seg

Søvnen består av sykluser på fem faser som gjentas i rekkefølge om og om igjen i løpet søvnen. Hver fase avløser den andre og det hele danner en helhet som er viktig for et godt utbytte av søvnen. Forstyrres disse fasene vil du miste mye av kvalitetssøvnen fordi det hele er bygd som et system hvor alle bestanddeler er viktige. Søvnforstyrrelser utredes ofte ved hjelp av polysomnografi og polygrafi.

Søvnfase 1 – innsovning

Denne fasen tar deg fra våken til sovende tilstand og er en slags forberedelse for neste fase. Fasen varer i 10 til 15 minutter. I denne fasen er søvnen lett og du befinner deg i en slags mellomfase mellom å være våken og å sove.  Musklene og resten av kroppen roer seg ned og du blir døsig. Det er vanlig at denne fasen varer i en halv times tid.

Søvnproblemer kan ofte relateres til denne fasen.

Søvnstadiene avløser hverandre. Her ser vi en som er kommet i fase 2.

Kroppen roer seg ned men du klarer ikke å komme over i neste fase og sovende tilstand. Dette kan skyldes mange ting, men bekymringer og vanskelige tanker er ofte årsaker til at det er vanskelig å sovne. Du blir liggende å gruble og vri deg frem og tilbake i sengen. Søvnvansker i denne fasen kan være en utfordring. En måte å stimulere denne fasen på er ulike typer beroligende meditasjon og pusteteknikker.

Søvnfase 2 – lett søvn

Dette er den lengste fasen og kan utgjøre en betydelig del av en søvn på 7-8 timer. Søvn i denne fasen er ikke den dypeste, men kropp og muskler er helt avslappet, øynene er helt i ro og du er ubevisst. Fordi du ikke sover tungt i denne fasen vil du også kunne vekkes lettere enn i andre faser hvor søvnen er dypere. Fase 2 har en varighet på 15 til 30 minutter.

Søvnfase 3 – søvnen blir dypere

Nå er du kommet over i den viktigste fasen i søvnsyklusen. Nå sover du dypt og det er vanskelig å vekke deg. Det er i denne fasen at kroppen virkelig får dyp hvile og restitusjon. Denne fasen varer i 20 til 40 minutter. På fagspråket sier man at hjernebølgene er langsomme (deltabølger).

Søvnfase 4 – dypeste søvn

Dette er fasen med den absolutt dypeste søvnen. Her er det bortimot umulig å vekke deg og alle kroppsfunksjoner går sakte. Dette kan også forårsake snorking (snorking kan også forekomme i de andre fasene). Lengden på fase 4 er 30-40 minutter. Blir du vekket i denne fasen vil du være desorientert og det tar noen minutter før du er «helt med».

Søvnfase 5 – drømmefase

Dette kalles REM søvn (Rapid Eye Movement) og er en fase hvor hjerneaktiviteten øker og du kommer ut av den dype søvnen. Fasen varer i opp mot en time.

En søvn består av alle disse stadiene og hvert stadie er viktig på sin måte. De avløser hverandre og blir syklusen brutt eller forstyrret vil den totale søvnkvaliteten reduseres. Derfor er det viktig å sørge for å sove uforstyrret, selv om det i praksis ikke alltid er så lett. Søvnmangel har en negativ innvirkning på kroppen på mange måter og dette gjelder like mye for barn som for voksne.

Norsk Helseinformatikk har mer om søvn og søvnproblematikk.

Sture Bjørseth

You may also like...