Hvilken refusjon får du på hvit resept?

Medisiner som en person har behov for i korte perioder, vanedannende medisiner eller medisiner som ikke kommer inn under blåreseptordningen skrives ut på hvit resept. Typiske medisiner på hvit resept er sovemedisiner og smertestillende.

En hvit resept har generelt en gyldighet på ett år (det finnes noen unntak). I utgangspunktet skal legemidler som skrives på hvit resept betales av pasienten selv. Men, det finnes refusjonsmuligheter.

Bidragsordningen for hvit resept

Har du i løpet av kalenderår kjøpt medisiner på hvit resept for et totalt beløp på over kr 1825 (sats gjeldende 2017) vil du kunne få refundert 90 prosent av det overstigende beløpet.

Forutsetningene er:

  • Medisinene faller ikke inn under andre refusjonsordninger
  • Medisinen må være reseptpliktig, du får ikke dekket reseptfrie legemidler
  • Resepten må være skrevet av lege i Norge og legemidlet må være godkjent og til salgs på det norske markedet
  • Legemidlet omfattes ikke av Helfos liste over legemidler som ikke får bidrag

Hvordan fungerer bidragsordningen?

Ordningen er organisert med at pasienten kjøper og betaler medisinen på apoteket. Man tar vare på kvitteringen (denne må være av godkjent type og inneholde alle detaljer). Deretter må du må du søke om refusjon. På apoteket kan du også be om å skrevet ut en oversikt over de legemidlene du har kjøpt.

Slik sjekker du din digitale pasientjournal.

Refusjon med H-resepter

Dette er også hvit resept, men omfatter spesielt dyre legemidler for sykdommer som Bekhterevs, Chrons, leddgigt, multippel sklerose, psoriasisartritt og et utvalg av legemidler innen kreftbehandling.

Sovemedisiner på hvit resept faller inn under refusjonsordningen.

Med H-resept får pasienten refundert hele utgiften og slipper å betale egenandelen så lenge resepten kommer fra lege på Helseforetak eller fra en lege som har avtale med Helseforetak.

Refusjon med militærresepter

Dette gjelder kun vernepliktige i militæret. Resepten heter Militærresept og kan skrives ut både av militærlege og sivil lege. Det er viktig at det står at pasienten er vernepliktig på resepten (pasienten må også kunne legitimere seg som vernepliktig på apoteket). Legemidler på militærresept blir dekket 100 prosent.

P-resepter

Dette omfatter jenter mellom 16 og 19 år og gjelder prevensjonsmidler.

Refusjon av Jernbaneresepter

Dette gjelder medlemmer i Jernbanepersonalets Helsefond. Fondet har en egen avtale med apotekene om betaling av medlemmenes legemidler (50 prosent). Forutsetningen er at legemiddelet er skrevet på hvit resept. Pasienten må også dokumentere medlemskapet på apoteket når legemiddelet hentes. Ordningen er temmelig raus og omfatter både ektefelle og barn under 18 år.

Sture Bjørseth

You may also like...