Kort om kosttilskudd

Spiser du variert og sunn mat skal du i utgangspunktet ikke ha behov for kosttilskudd.

Hva regnes som kosttilskudd?

  • Er laget for å supplere kosten, ikke erstatte.
  • Vitaminer, mineraler eller andre stoffer i konsentrert form som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.
  • Omsettes i pakker og er dosert for å inntas i små oppmålte mengder.
  • Kosttilskudd er ikke legemidler.

Hvem kan ha behov for kosttilskudd?

Lavt energiinntak: Personer med lavt energiinntak (6,5-8 MJ/dag) bør vurdere å ta et multivitamin-mineraltilskudd i tillegg til kostholdet. Personer som har meget lave energiinntak (mindre enn 6.5 MJ/dag) bør alltid ta et multivitamin–/ mineraltilskudd i tillegg til kostholdet. Dette gjelder spesielt eldre som spiser lite.

Svakt immunforsvar: Personer med svakt immunforsvar

Sydommer: Personer med sykdommer som gjør at næringsstoffer tas dårlig opp i kroppen (malabsorbsjonstilstander)

Mage/tarm inngrep: Personer som har fjernet deler av mage-tarmkanalen etter kirurgiske inngrep (f.eks fedmeoperasjon)

Følsomhet for mat: Personer med omfattende matvareoverfølsomhet. For eksempel vil de fleste som utelater meieriprodukter fra kostholdet ha behov for kalsium- og jodtilskudd.

Menstruasjon: Enkelte kan ha behov for jerntilskudd. Dette gjelder særlig kvinner som menstruerer.

Graviditet: Kvinner i fertil alder bør ta folat hver dag fra én måned før forventet befruktning og graviditetens første 2-3 måneder.

Fra ikke vestlige land: Kvinner i fertil alder fra ikke-vestlige land har høyere forekomst av vitamin-D-mangel enn etnisk norske kvinner. De som ikke har et tilstrekkelig inntak av vitamin D, bør ta tran eller et annet vitamin D-tilskudd daglig i perioder av året med lite sol. ¨

Manglende næringsstoffer: Ved enkelte diagnoser eller tilstander kan det være behov for kosttilskudd dersom kostholdet er mangelfullt eller ensidig og/eller blodprøvene avdekker spesielle mangler i næringsstoff.

Husk at overdosering av kosttilskudd eller flere tilskudd med samme næringsstoff kan medføre alvorlige helseskader. Det er derfor viktig at behovet for kosttilskudd vurderes i samarbeid med lege.

Hvorfor er det viktig med vitamin C og vitamin D?

SB

You may also like...