Slik velger du rett blodtrykksmåler

Avansert og pålitelig teknologi gjør det mulig å måle blodtrykket selv. Enten du er syk og må måle ofte, eller du ønsker bare å ta en sjekk innimellom for sikkerhets skyld, kan du gjøre dette raskt og greit på egen hånd med blodtrykksmåler.

Det er i hovedsak to typer måleapparat, overarmsapparat og håndleddsapparat. Hva er forskjellen og hva anbefales?

Blodtrykkmåling på overamen

Dette er den klassiske metoden vi er vant med fra legen.

En mansjett legges rundt ovearmen og kobles til måleapparatet gjennom en ledning. Mansjetten pumpes opp og avlesingsprosessen starter. Det hele skjer automatisk, er enkelt og gir relativt presise måleresultat, litt avhengig av modell. Bakdelen i forhold til håndleddsmålere er at du må av med klærne slik at armen overarmen blir fri.

Blodtrykksmåling på håndleddet

Her festes en mansjett rundt håndleddet. Måleapparatet er festet på mansjetten. Dette er en enklere metode siden du ikke trenger å ta av klesplagg.

Hva fungerer best, overarm- eller håndleddsmåling?

Blodtrykksmåling på håndleddet er enkelt men ikke like presist.

Tester viser at målere for overarmsmåling er mest presise. Dette er generelt og avhenger litt fra modell til modell. Det beste håndleddmålerne kan for eksempel gi like presise målinger som en dårlig overarmsmåler.

Hva koster blodtrykksmålere?

Prisene ligger i området ett par hundre kroner og opp mot ca 1.500 kroner. Det er generelt en klar sammenheng mellom pris og kvalitet/nøyaktighet. Siden du ikke kjøper blodtrykksmåler ofte er det smart og ikke være for sparsom. Rundt tusenlappen får svært gode målere.

Velg en godkjent blodtrykksmåler

Når det gjelder helse er det en god regel å velge kvalitet framfor lav pris. Dette er spesielt viktig når det gjelder målinger av viktige ting som blodtrykk. Her må du få riktige verdier, noe annet ville vært meningsløst og til og med farlig. En måte og forsikre seg på er å velge en godkjent blodtrykk måler. I Norge er blodtrykkmålere som regel godkjent av enten ESH (European society of hypertension) eller BKS (British society of hypertension). Godkjennelsen er basert på grundige tester.

Slik fungerer en hjertestarter.

Fakta om blodtrykk

Blodtrykket måles i mmHG, dvs i millimeter kvikksølv.

Når du måler blodtrykket får du to verditall, for eksempel 110/90 (en lege ville sagt 110 over 90). Den første verdien angir overtrykket (systolisk trykk). Den andre verdien angir undertrykket (diastolisk trykk).

Blodtrykket kan endres i løpet av sekunder (du reiser deg eller gjør en aktivitet). Derfor skal du måle to ganger i sittende stilling og ett par minutter etter du har satt deg. Les instruksjonene på blodtrykksmåleren nøye.

Det kommer nå fortløpende blodtrykksmålere som er koblet mot applikasjoner slik at du har konstant tilgang til informasjon og statistikk for målingene. Dette kommer til å bli flotte løsninger men per i dag mener eksperter at løsningen ikke er pålitelige i forhold til sikkerhet og personvern. Vi kan forvente en stor utvikling på dette området fremover.

Slik måler du blodsukkeret på en ny og enkel måte.

Sture Bjørseth