Kreft

Kort om hudkreft

Hudkreft handler i hovedsak om basalcellekreft og plateepitelkreft. Disse oppstår i øverste lag av huden. Sjansen for å få hudkreft øker med alderen.