Migrene symptomer, diagnose og ulike faser

Hva er migrene?

Migreneanfall er en kronisk sykdom (anfallsykdom) som kjennetegnes ved kraftige hodesmerter og et mer komplekst symptom- og smertebilde enn ordinær hodepine.
Migrene kan begynne i alle aldre men de fleste som får denne diagnosen utvikler dette i alderen mellom 15 og 40 år.

Det er dobbelt så vanlig hos kvinner sammenlignet med menn. Kvinner med diagnosen kan oppleve større plager og sterkere anfall i overgangsalderen. Noen kvinner opplever menstruasjonsmigrene.

Ca en av fem personer har et migreneanfall i løpet av livet. Det er også vanlig av anfallenes styrke og hyppighet avtar etter hvert som man blir eldre.

Anfallsforløpet og styrken på smertene varierer fra person til person. Migreneanfall har fire stadier, de kraftiske anfallene kalles Aura, dette skal vi komme tilbake til, men ikke alle anfall har alle fire stadiene, det vil variere. Vanlig frekvens på anfallene er ett til to pr måned, men også dette er individuelt. Hva som utløser migrene varierer veldig, men sterkt lys, spesielle typer mat og drikke er en typisk migrene årsak.

Migreneanfall

Hodesmertene oppstår som regel på den ene side av hodet og kjennetegnes ved pulserende og bankende smerter. Anfallene varierer fra 3-4 timer til 2-3 dager i de verste tilfellene. Har du mistanke om at du lider av migrene bør du kontakte legen for undersøkelse, avklaring og migrene behandling. Legen vil gi deg medisiner som kan redusere smertene og varigheten av anfallene. Ubehandlet migrenelidelse kan føre til kroniske smerter, så det er viktig å ta dette på alvor på et tidlig stadium.

Les også om cluster hodepine.

Hva er forskjellen på migrene og vanlig hodepine?

Flere kvinner enn menn lider av migrene.

Smertene er først og fremst sterkere og varer lenger. Mens vanlig hodepine som regel kan kureres med smertestillende som Paracet, er migrenesmerter dypere og slipper ikke taket så lett. Det oppstår også andre følgesymptomer som kvalme og oppkast, sterk lys- og lydfølsomhet og forstyrrelser i tale og syn. Sterke anfall kan også føre til svimmelhet og i enkelte tilfeller bevisstløshet. Konsekvensen er redusert funksjonalitet og behov for å bli liggende uforstyrret i sengen til det verste er over.

Migrene symptomer

Symptomer på migrene vil variere fra person til person og fra anfall til anfall.

De vanligste symptomer på migrene er:

 • Sterke smerter på den ene siden av hodet eller nært øyne, gjerne pulserende.
 • Smertene blir sterkere når du beveger hodet.
 • Sterk følsomhet for lyder og lys og i enkelte tilfeller også lukt.
 • Kvalme, svimmelhet og oppkast.
 • Smerter i mage, diare, hyppig vannlating.
 • Svette- og/eller kuldetokter
 • Uklart syn

Følgesymptomer

Migreneanfall kan ha stor påvirkning på livskvaliteten mellom anfallene. Typiske plager og lidelser er uro, angst og nervøsitet, nedsatt konsentrasjon, generell utmattelse og trøtthet samt depresjon og nedstemthet.

Migrene med og uten aura

Hva er aura / øyemigrene?

Aura er symptomer som oppstår i forkant av hodepinen og er et varsel om nært forestående anfall.

Aura kalles også for øyemigrene.

Et annet navn på aura er øyemigrene. Dette er vanlig hos en av fem med diagnosen. Før hodesmertene opplever du (dette variere og er individuelt) forstyrrelser i syn og tale, du kan få lammelser i muskulaturen rundt øynene og dobbelsyn. Synsfeltet kan innsnevres og bli smalere og lyspunkter/lysglimt kan oppstå. Enkelte blir svimmel og føle stikking og prikking i armer og ben.

Aura fasen utvikler seg som regel i løpet av fem til ti minutter og har en varighet på under en time. Enkelte kan oppleve at auraen kommer samtidig med hodepinen. Aura kan i enkelte tilfeller oppstå isolert uten påfølgende hodepine.

Migrene uten aura

Dette er den vanligste formen og gjelder for ca 4 av 5 med migrenediagnose. Hodepinen kommer direkte uten en innledende fase med ulike symptomer.

Diagnose

Hvilke punkt må være oppfylt før man kan stille diagnosen migrene?

Det finnes flere metoder for å diagnostisere migrene. Den internasjonalt anerkjente institusjonen IHS (International Headache Society (IHS) har satt opp disse kriteriene for om man har migrene eller ikke. Dette er kun en pekepinn og vi oppfordrer deg til å oppsøke lege om du har mistanke om at du kan lide av migrene.

Du må ha hatt over fem anfall med hodepine som oppfyller disse kriteriene:

 • Varighet på anfall mellom fire timer og tre døgn.

Minimum to av disse karakteristikker:

 • Smerten er på den ene siden av hodet
 • Smerten er pulserende
 • Smerten er mellom moderat og kraftig
 • Smerten øker når du beveger deg moderat

I tillegg skal smertene følges av:

 • Oppkast eller kvalme
 • Sterk ømfintlighet for lyder og sterkt lys

PIN-koden

PIN koden er en annen enkel måte å avgjøre om du har migrene eller bare vanlig hodepine (men som nevnt tidligere, det er kun legen som kan stille en sikker og riktig diagnose).

PIN koden består av tre faktorer og to av disse skal være oppfylt for å indikere migrene.
P – Photophobia: Opplever du ekstra følsomhet for lyskilder når du har hodepine?
I – Indisposed: Har hodepinen vært så sterk at du ikke har kunnet fungere som normalt og været borte fra jobb en hel dag i løpet av de siste tre måneder?
N – Nausea: Opplever du kvalme under hodepine? Blir du kvalm eller uvel når du har hodepine?

Migreneanfallets fire stadier

Innledningsfasen – Prodrom

Dette er en innledende fase og starter en til to dager før selve anfallet og migrenen starter. Symptomer på at man er i denne fasen er økt sult, tørst og søtsug, humøret kan svinge, mageproblemer med forstoppelse. Man føler uro og ubehag og kan bli trøtt. Ca en av tre opplever en slik innledende fase.

Aurafasen

Denne fasen oppstår enten før anfallet eller kommer sammen med dette. Vi har allerede vært innom symptomene på aura. Hovedårsaken til at disse utløses er problemer med blodtilførselen og blodsirkulasjonen i hjernebarken. Dette påvirker sansene og muskler, motorikk og flere andre deler av kroppen. Aura har stor påvirkning på synet og ulike synsforstyrrelse som lysglimt og innsnevring av synsfeltet.

Hodepinefasen

Smertene oppstår som regel på den ene siden av hodet og er av pulserende karakter. Smertene er bankende og varer fra 3-4 timer til tre dager. Mer informasjon om dette finner du tidligere i denne artikkelen.

Etterfasen – postdrome

Dette er fasen etter at migrene er over. Mange føler seg både fysisk og psykisk utmattet, er forvirret og ikke helt er kvitt ømfintligheten for lyd og lys. Oftere vannlating er vanlig, kroppen må kvittet seg med vannet den lagret under anfallet. Andre opplever det stikk motsatte, har ingen problemer og føler seg i toppform.

Migrene uten hodepine

Dette er anfall hvor man har alle symptomene på migrene, men ikke selve hodepinen. Ca 1 av 20 med migrene har denne type. Andre navn på migrene uten hodepine er oftalmisk eller okulær migrene, stille migrene blir også brukt. Når en person opplever dette kan det være vanskelig å forstå situasjonen og man blir lett redd for at dette kan være noe alvorlig.

Disse symptomene kan kobles opp mot andre alvorlige helseproblemer. I og med at symptomene ofte oppstår i forbindelse med øye og syn vil mange oppsøke øyelege når slike problem oppstår. Øyelegen hjelper deg videre i systemet og kan henvise til spesialkompetanse.

Migrene triggere

Hva utløser migrene? Migreneanfall kommer og går uten spesielle grunner.

Mange med migrene gjør klokt i å være forsiktig med alkohol.

Hvorfor migreneanfall oppstår og årsakene til dette er heller ikke noe man vet 100% sikkert. Allikevel er det en del ting som kan trigge og utløse anfall. Alkohol, spesielt rødvin, sjokolade, sukker, kaffe og enkelte typer fisk. I tillegg kommer sterkt lys, på solrike dager hvor øynene eksponeres for sterkt sol lys.

Andre triggere er stress og dårlig kosthold hvor man går lenge mellom måltidene. Hva som trigger den enkelte er individuelt og årsakssammenhengene er komplekse.

Har du symptomer på migrene bør du så snart som mulig oppsøke lege for diagnose og hjelp. Det er svært mange som har migrene som ikke oppsøker hjelp og dermed unødvendig har en lavere livskvalitet.

Her er noen tips til deg som sliter med ryggsmerter.

SB

You may also like...