Hvilke oppgaver har protein i kroppen?

Protein har mange viktige oppgaver i kroppen og er sammen fett og karbohydrater en av hovedgruppene av næringstoffer. Protein er en viktig faktor for svært mange av de prosessene som foregår i kroppen, for eksempel når det gjelder hormoner, celler og vev. Proteinet fungerer alltid sammen mange andre næringsstoffer.

Protein vedlikeholder og bygger musklene

Muskelcellene er avhengig av protein. Når du trener og belaster muskler bryter du ned muskelcellene og nye celler kan kun bygges om det er protein til stede. Det samme gjelder vedlikehold av musklene selv om du ikke trener. Nye muskelceller erstatter nye ved hjelp av protein.

Hvilke er de beste kildene til protein?

Protein styrker ben og skjelett

I tillegg til musklene består også skjelettet av proteiner. Uten tilførsel av proteiner vil skjelettets kontinuerlige fornyelsesprosess reduseres, noe som vil går ut over skjelettets styrke og funksjon.

Protein gir oss energi

På samme måte som fett og karbohydrater inneholder protein energi. Protein er ikke en viktig kilde til energi, men er allikevel et viktig bidrag. Mange følger en lavkarbo diett, da er proteinene en viktig energikilde. Protein inneholder cirka halvparten så mange kalorier som fett (400 kalorier/100 gram kontra 900 kalorier/100 gram for fett).

Protein påvirker forbrenningen av fett positivt

Protein er gunstig for bedre forbrenning på flere måter. For det første bruker kroppen mye energi for å bryte ned proteinet du spiser. Når du spiser protein vil derfor en del av kaloriene fra proteinet automatisk bli forbrent i bearbeidingsprosessen. Det gir mindre kalorier til lagring som fett.

Protein er viktig for produksjon av hormonet glukagon. Glukagon stimulerer kroppen i å bruke fett som energikilde, noe som betyr mer forbrenning av fett. I tillegg reduserer glukagon insulinnivået i blodet, noe som gir mindre fettlagring.

Det er også kjent at protein gir en god metthetsfølelse.

Protein distribuerer oksygen gjennom blodet

Proteinet Hemoglobin (Hb) binder oksygen i blodet. Dette er avgjørende for at oksygen blir transportert gjennom blodet og ut i hele kroppen. Alle cellene i kroppen er avhengige av oksygen for å kunne puste/respirere (mer om cellerespirasjon i artikkel fra UiO ).

Protein er viktig for et sterkt immunforsvar

Immunforsvaret har, litt enkelt forklart, som oppgave å angripe skadelige stoffer og prosesser i kroppen. Frie radikaler er et eksempel på silke skadelige stoffer. For å kjempe mot disse bruker immunforsvaret antistoffer. Protein bidrar til produksjon av antistoffer.

Protein holder huden pen

Protein er et viktig byggemateriale for huden. Huden er som muskler og skjelett i en konstant fornyelsesprosess hvor den hele tiden dannes nye celler. Uten protein vil fornyelseserosessen stoppe opp. Resultatet blir stygg hud.

sb

You may also like...