Når skal du oppsøke tannlegevakt?

Får du akutte problemer med tennene på tidspunkt hvor tannlegene har stengt kan du henvende deg til en tannlegevakt. Dette er i praksis det samme som legevakten for andre akutte helseproblemer. På tannlegevakten møter du en vanlig tannlege som tilbyr alle tannrelaterte tjenester som er relevante i en akutt sammenheng. Forskjellen på en tannlegevakt og en ordinær tannlegetjeneste er åpningstid og hvilke tjenester som utføres. På en tannlegevakt får du kun hjelp til akutte problemer.

Ikke nøl med å oppsøke tannlegevakten

De vanligste tannrelaterte akutthendelsene er at tennene skades eller slåes ut og/eller det oppstår en sterk akutt smerte i tenner/kjeve/munn. I begge disse tilstandene er det viktig å oppsøke tannlege så fort som mulig, og skjer dette utenfor ordinær åpningstid blir det eneste alternativet tannlegevakten.

Skader på tennene kan oppstå gjennom slag og ytre påvirkning, eller hele eller deler av tenner, for eksempel en tannkrone, kan løsne. Tenner er levende og er du rask med å oppsøke tannlege etter en slik hendelse vil du kunne redde tannen. Den kan settes inn igjen og gro sammen vevet slik at den på sikt oppnår normal styrke. Men, dette må skje i løpet av en halvtime. Etter dette vil det fine vevet rundt tannen samt selve tannen dø.

Hva gjør du om du mister en tann?:

1. Kontakt tannlege eller tannlegevakt umiddelbart, sørg for å få tilgang til hjelp raskt

2. Prøv så godt du kan å holde tannen på plass, det er viktig at tannen og roten ikke tørker

3. Er det kommet forurensning under tannen er det viktig å skylle grundig men forsiktig. Har du ikke vann tilgjengelig kan du oppbevare tannen i munnen.

4. Er det vanskelig å holde tannen på plass kan du legge den i et rent tøystoff mens du skynder deg til tannlegen

Sliter du med dårlig ånde? her er noen god råd.

Hva med akutt tannverk og smerte?

Får du alvorlige smerter og problemer med tennene utenom ordinær åpningstid skal du kontakte tannlegevakten så snart som mulig.

Det er viktig å få behandling for sterke smerter i tennene. Smerten kommer som regel fra en infeksjon og denne kan utvikle seg om den ikke blir stoppet og behandlet. Nervesystemet i tenner og munn er nært knyttet til hode og nakke og smerter i tennene kan derfor spre seg raskt og medføre nye smerter i andre deler av hode/hals-regionen. I verste fall kan slike infeksjoner føre til dødsfall, men det er svært sjelden.

Om du skal oppsøke tannlegevakten eller vente til du får en tannlegetime i normal åpningstid blir en vurdering. Er smertene sterke skal du oppsøke tannlegevakten. Det samme gjelder om det er flere dager til tannlegen åpner. Oppstår smertene en fredagskveld kan det bli lenge å vente til mandag. Det samme gjelder når flere helligdager kommer etter hverandre. Oppstår smertene søndags kveld kan du, om du klarer, vente til neste dag.

Har du misfargede tenner er tannbleking en god løsning.

Hva koster tannlegevakten?

Timeprisen for behandling er naturligvis betydelig høyere enn behandling i ordinær arbeidstid. Hvor høy prisen er varierer. De kommunale tannlegevaktene har en litt triveligere prisliste enn private tannleger som tilbyr tannhelsevakt. Når det gjelder refusjon gjelder de samme reglene som ellers og disse er regulert og forvaltet av HELFO. Sjekk HELFO nettsider for mer informasjon.

En fordel er at du ikke trenger betale besøket hos tannlegevakten umiddelbart. Har du ikke penger tilgjengelig kan du derfor allikevel få hjelp. Regningen kommer i ettertid.

SB

You may also like...