Hva er søvnregistrering?

Har du alvorlige søvnproblemer må du få utredet dette, finne årsakene og sette i gang tiltak for å forbedre situasjonen. En metode som brukes for å kartlegge søvnforstyrrelser er søvnregistrering. Dette går enkelt forklart ut på å måle aktiviteten i hjerne, muskler og øyne under søvn. En slik analyse gir et utgangspunkt for å kunne forstå og behandle søvnforstyrrelser. Det er viktig å komme til bunns i søvnproblemer og unngå kortsiktige løsninger som for eksempel sovemiddel og andre medikamenter.

Søvnapne

Dette er en vanlig diagnose når det gjelder søvnproblemer. Søvnapne går kort forklart ut på at man innimellom tar pustepauser av ulik lengde i løpet av søvnen. Søvnregistreringen fanger opp dette og legen kan si bestemme alvorlighetsgraden av søvnapne.

Hvordan foregår søvnregistrering?

Det plasseres elektroder flere steder på hode og ansikt. Målet er å registrere nøyaktig alle bevegelser av øyne, spenninger i muskler og aktivitet i hjernen. Hver elektrode har sin oppgave. I tillegg vil en mer omfattende søvnregistrering også omfatte måling av hjerte, pust og blod (oksygenmetning). Alle registrerte data samles og avanserte programmer analyserer og evaluerer resultatet.

Undersøkelsen inneholder flere element, de vanligste er:

  • Registrering av øyebevegelser – EOG (elektrookulografi)
  • Registrering av muskelaktivitet – EMG (elektromyografi)
  • Registrering av hjerneaktivitet – EEG (elektrokardiografi)
  • Registrering av hjerteaktivitet – EKG
  • Måling av blodets oksygenmetning – PULSXYMETRI
  • Registering av luft og pust samt bevegelser i bryst- og mageregionen – dette gjøres med spesialutstyr.

Det brukes også videokamera for å registrere liggestillinger og bevegelser.

Søvnregistrering kan med andre ord være en temmelig omfattende undersøkelse.

Det finnes to typer søvnregistrering, polysomnografi og polygrafi.

Polygrafi – søvnregistrering

Dette er den enkleste metoden for søvnregistrering.

Søvnregistrering skjer ved at det plasseres ut elektroder og sensorer som måler aktivitet i hjerne og hoderegionen.

Du må ha på ulike elektroder og sensorer som måler aktiviteten i hjerte, pust og blodets oksygenmetning. Du trenger ikke oppholde deg på sykehuset under målingen. Du oppholder deg hjemme og sover som normalt slik at alle faser i søvnen registreres. Neste dag oppsøker du lege og leverer inn måleutstyret med de registrerte data. Legen kan nå gjøre en analyse som igjen sier noe om hvor problemet ligger.

Les mer om hvorfor vi drømmer.

Polysomnografi – søvnregistrering

Dette er en mer avansert og omfattende metode. Her registreres flere data, blant annet hjernens aktivitet. Selve registreringen foregår enten på sykehus/klinikk eller hjemme. Det er mye avansert utstyr involvert. Skal registreringen utføres hjemme (ambulatorisk undersøkelse) må pasienten først møte opp for å få måleutstyret satt på. Mange blir undersøkt på klinikk/sykehus og må overnatte der, registreringen skjer over flere timer gjennom natten.

Fordelen med å utføre målingene på et laboratorium er et roligere miljø hvor det er liten sjanse for at det avanserte elektroniske utstyret blir forstyrret av annen elektronikk og elektromagnetisk stråling.

Når alle data er samlet inn blir det hele analysert ved hjelp av avanserte dataprogrammer. Dette kan resultere i en diagnose som deretter blir behandlet, eller pasienten må utredes videre gjennom ytterligere undersøkelser. Søvnproblemer kan forekomme både hos barn og voksne.

Sture Bjørseth

You may also like...