Hva er trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er en behandlingsmetode innenfor feltet fysioterapi og går kort forklart ut på det sendes trykkbølger inn i kroppen i det området hvor smertene / plagene sitter (som oftest sener eller muskler). Poenget er å tilføre energi til vevet. Dette skjer ved hjelp av et trykkbølgepistol (også kalt applikator eller trykkhammer) som rettes mot huden. Trykkbølgene spres inn i kroppen og setter i gang og aktivere prosessene som skal hjelpe kroppen i å hele seg selv.

Hvordan skjer behandlingen?

Det hele starter med en grundig undersøkelse av pasientens smerter og plager.

Dette kan suppleres med en MR og ultralyd undersøkelse for å lokalisere og vurdere problemet nærmere. Blir konklusjonen at trykkbølgebehandling er aktuelt vil denne behandlingen ta ca. 10 minutter. Det er vanlig å gjenta behandlingen 3-6 ganger med en liten ukes mellomrom mellom behandlingene. Dette er veldig individuelt fra pasient til pasient.

Trykkbølgepistolen sender bølger i et stort antall inn i kroppen. Hvilket trykk som brukes tilpasses den enkelte pasient.

Hva skjer inne i kroppen under behandlingen?

Trykkbølgebehandling kan være en effektiv behandlingsform mot smerter i muskler og sener.

Trykkbølgene setter i gang en prosess som skiller muskel- eller senefibrene (årsaken til smerten er ofte at disse er «sammen klistret). På denne måten aktiveres kroppens egen evne til å «reparerer seg selv» og rekonstruere vevet. Man kan også veldig enkelt at trykkbølgene bryter ned det ødelagte vevet og legger til rette for at nytt vev skal bygges. Pasienten vil som regel oppleve en rask smertelindring.

Når anbefales trykkbølgebehandling?

Trykkbølgebehandling er først og fremst et tillegg til den ordinære behandlingen og kan ofte erstatte eller kombineres med kortisonbehandling og benyttes som et behandlingsalternativ i forbindelse med vedvarende smerte i sener og bindevev som ikke har respondert på konservativ behandling. Trykkbølgebehandling kan i mange tilfeller være en erstatning for behandlinger som kortisoninjeksjoner, strålebehandling, laserbehandling, massasje og ulike kremer.

Sliter du med migrene? Se kort guide.

Fungerer behandlingen?

Trykkbølgebehandling er en veldokumentert form for behandling og har gitt gode resultater for mange pasienter. Smertene blir mindre eller forsvinner helt og nytt friskt vev bygges opp. Det pågår kontinuerlig forskning med det mål å utvide denne behandlingsformen til også andre helseplager og smerter og lidelser.
Har du problemer med å bli kvitt en smerte kan trykkbølgebehandling være løsningen, for eksempel ved enkelte typer ryggsmerter.

Hva med bivirkninger?

Dette er en relativt mild form for behandling og ifølge fagmiljøene forekommer det sjelden bivirkninger. Huden blir litt øm i timene etter behandlingen, hos noen kan dette vare ett par dager. Enkelte opplever også små blødninger i underhuden, men disse forsvinner i løpet av noen få dager.
Under selve behandlingen kan det gjøre litt vondt, trykkbølgemaskinen må brukes aktivt mot huden for å oppnå den ønskede effekten.

Målt opp imot det positive resultatet mange opplever av behandlingen, det vil si at du blir kvitt smerter du ellers sliter med å bli kvitt, er slike eventuelle bivirkninger noe man må tåle. Eller som det sies, man må lide litt for helsen.

Sture Bjørseth