Har du sjekket din digitale pasientjournal?

Alle norske borgere har tilgang til egen pasientjournal. Denne finner du på internett og den inneholder helseinformasjon og dokumenter angående din helse, for eksempel fra helseinstitusjoner hvor du har fått behandling.

Vi har selv sjekket egen journal og tjenesten er både oversiktlig og enkel å bruke.

Fordelen er at man slipper å kontakte de ulike institusjonene for å få utlevert dokumenter. Du får en komplett over din egen helse.

Informasjonen er kun tilgjengelig for personer som har fylt 16 år samt for barn som ikke har fylt 12 år (foreldreansvarlig må logge seg på). Personer mellom 12 og 16 år har ikke tilgang, dette vil komme etter hvert.

Hvilken informasjon står i den digitale pasientjournalen?

 • Meldinger som er sendt gjennom helsenorge.no
 • Alle dine timeavtaler med helseinstitusjoner/helsetjenesten
 • Henvisninger til spesialister og sykehus, behandlingsteder
 • Oversikt over resepter, inkludert informasjon om bruk
 • Kontaktpersoner du har i helsevesenet
 • Informasjon om din fastlege og hvordan du bytter, inkludert tidligere fastleger du har hatt
 • Registrerte frikort og egenandeler
 • Oversikt over hvilke dokumenter du har i helsearkivet, både dokumentene og vedlegg.
 • Kritisk informasjon om din helse som er viktig at helsepersonell du er i kontakt med har kjennskap til
 • Journaldokumenter, kjernejournal og hvilke helseregistre du har tilgang til
 • Deltar du på helseundersøkelser og kliniske studier finner du også informasjon om dette

Hva står ikke i pasientjournalen?

Med noen få tastetrykk har du tilgang til pasientjournalen.

Det varierer litt hvor langt tilbake i tid informasjonen er tilgjengelig. Noen helseinstitusjoner publiserer informasjon fra lengre tilbake i tid enn andre. Kun dokumenter som er godkjent etter bestemte datoer er offentlige på nett. Dette skyldes at det tar tid før behandleren beslutter om pasienten skal få innsyn i alle deler av journalen. Her er det et etterslep. Dette finner du mer informasjon om på helsenorge.no.

 • Pasientjournalen inneholder ikke journal fra fastlege og tannlege.
 • Andre begrensninger i hvilken informasjon som er publisert kan være:
 • Vanskelig format. Ikke alt er digitalisert og derfor umulig å publisere. Røntgenbilder og andre spesialformat er heller ikke tilgjengelig.
 • Et dokument som ikke er godkjent eller signert av behandleren. Dette kan skyldes at dokumentet ikke er komplett. Behandleren ønsker for eksempel å involvere andre i behandlingen eller venter for eksempel på svar på prøver.
 • Juridiske begrensninger. Det kan besluttes at pasienten ikke får innsyn i enkelte dokumenter av juridiske grunner. Dette er som oftest relatert til psykologiske og psykiatriske forhold.
 • Legen og behandler kan nekte deg innsyn i enkelte dokumenter. Helsepersonell har rett til å nekte deg innsyn. Her har du mulighet til å klage til Fylkesmannen.
 • Enkelte opplysninger kan du være nektet innsyn i av lege eller behandler.

Hvilke regler gjelder for hvit resept?

Følg med på hvem som sjekker din pasientjournal

Det framgår i din journal hvem som har gjort oppslag, alt registreres i en logg. Dette gjelder foreløpig for Helse Vest og Helse Nord (pr oktober 2017). Resten av Norge vil bli koblet på fortløpende.

Se din pasientjournal her. Krever pålogging.

Sture Bjørseth

You may also like...