Hva er sfæriske kontaktlinser?

Sfæriske kontaktlinser er den enkleste og vanligste typen kontaktlinse. Den kjennetegnes av et den kun hjelper til å se klarere uten at den korrigerer ulike defekter i øyet. Styrken er den samme over hele linsen.

Korrigerer langtsynthet og nærsynthet

De aller fleste som bruker kontaktlinser har kun behov for å korrigere for nærsynthet (Myopi) eller langsynthet (Hypermetropi). Er du nærsynt ser du nære objekter tydelig mens objekter på en viss avstand blir utydelige. Det motsatte er langsynthet hvor objekter lengre unna er tydelige mens nære objekter blir uskarpe. Med sfæriske linser blir dette korrigert slik at du ser tydelig på alle avstander.

Sfæriske linser korrigerer ikke alderslangtsynhet eller skjeve hornhinner

Alderslangtsynthet (presbyopi) er en slags egen type langsynthet, du ser dårlig på kort avstand. Dette kan ikke korrigeres med sfæriske linser fordi du da ville velge mellom å se tydelig på kort eller lang sikt. Ved alderslangtsynthet må du derfor bruke progressive (også kalt multifokale) linser for å se tydelig på alle avstander. Har du skjeve hornhinner må du ha toriske linser.

Sfæriske linser er enkel i bruk

Sfæriske linser har den fordelen at de ikke trenger ha en spesiell posisjon på øyet, den kan fritt bevege seg uten at den mister sin funksjon. Formen er rund og styrken er den samme på hele linseflaten.

Fås i alle typer

Sfæriske kontaktlinser leveres både som endagslinser, døgnlinser og månedslinser og i mange prisklasser. Hver av disse har sine fordeler og bakdeler. Endagslinser er praktiske men dyrere, fordelen er et du slipper rengjøring og stell av linsene, du tar på en ny om morgenen og kaster den når du legger deg.

Døgnlinser kan du ha på hele døgnet. Disse gir øyet en større tilførsel av oksygen sammenlignet med andre typer linse. Hvor lenge kan du ha døgnlinser på? Det varierer fra modell til modell, det varierer fra 2-3 dager og opptil en måned.

Månedslinser tar du ut når du går til sengs og legger de i en egen linseveske. Dette er det rimeligste alternativet men krever at du har hygienen rundt linsene på alvor. Det blir litt mer styr, men du sparer mye penger.

Det finnes også et stort utvalg av sfæriske fargelinser og linser med ulike motiv.

Enormt utvalg av sfæriske kontaktlinser

Siden sfæriske linser korrigerer de mest vanlige synsproblemene, hypermetropi (langsynt) og myopi (nærsynt) og det er hundrevis av millioner mennesker som lider av disse er det også en stor kommersiell aktivitet med et enormt utvalg av både produsenter og modeller. Kontaktlinser er generelt gjenstand for mye forskning og det store markedet dette utgjør gjør også at det finnes store ressurser til produktutvikling, noe som kommer deg som linsebruker til gode. Et godt eksempel er silikonhydrogel.

You may also like...