Når kan barn starte med kontaktlinser?

Mange barn bruker kontaktlinser og det fungerer helt fint. Utfordringen er å få barnet til å forstå viktigheten av å følge de kravene som stilles til en bruker av kontaktlinser i forhold til bruk og hygiene.

Hindrer kontaktlinser utviklingen av øyet?

Moderne linser av god kvalitet hindrer ikke den fysiske utviklingen av et barns øyne. Materialene linsene er laget av er veldig skånsomme (for eksempel silikonhydrogel) mot øynene og tilpasser seg øyeeplet, det er ikke øynene som skal tilpasse seg linsene. Moderne kontaktlinser sørger også for og oksygentilgang til øyet og derfor ingen hindring for god utvikling.

Friere i lek og sport

Et barn med nedsatt syn vil føle seg friere i lek og aktivitet med kontaktlinser i forhold til briller. Dette er bra for barnets motoriske utvikling og mulighet til å delta i ulike aktiviteter. Driver et barn med idrett som krever mye bevegelse vil briller kunne være hemmende. Barnet er redd for å ødelegge brillene osv. Det er også et tema at barn kan bli mobbet fordi de bruker briller (brilleape). Her er det opp til foreldrene å følge med.

Briller fungerer også bra

Har barnet briller som tåler en støyt samt foresatte som ikke blir sinte om brillene skulle gå i stykker vil barnet også føle seg trygg med bruk av briller. Fordelen er at man slipper alt arbeidet med å ta linsene på og av samt ikke risikerer noe i forhold til dårlig hygiene.

Barn bør ha dagslinser

Dagslinser er det enkleste for barnet og håndtere. Linsen kastes når dagen er over og en settes på neste morgen. Barnet slipper å legge linsene i linseveske og risikoen for komplikasjoner som følge av slurv med hygiene reduseres betraktelig.

Dekker NAV kontaktlinser til barn?

Barn og ungdom opp til 18 år kan få støtte til kontaktlinser om følgende krav er oppfylt:

  • Forskjellig optisk brytning i øynene (anisometropi) med 2 1/2 dioptrier eller mer
  • Forskjellig brytning i øyets ulike optiske meridianer (astigmatisme) med 2 1/2 dioptrier eller mer,
  • Skjeling, (strabisme)

Det kan også være andre grunner til at NAV vil dekke kontaktlinser, du bør ta opp dette med øyelegen. Det kan også rådføre seg med denne i forbindelse med søknaden til NAV.

Husk at NAVN krever at søknad om støtte må sendes før det har gått seks måneder etter at brillene/kontaktlinsene ble kjøpt (jf. folketrygdlovens § 22-13). Kontakt NAV Hjelpemiddelsentral Vest-Agder for mer informasjon.

Barnet må være motivert til å bruke kontaktlinser

For å få til en trygg og riktig bruk av linsene er det viktig at barnet spiller på lag og har forståelse for at bruk av linser er noe som må tas seriøst. Barnet må derfor være modent nok før det er aktuelt med bruk av linser.

Barnet må selv kunne ta linsene av og på (dette kan også optikeren lære barnet, det vil kanskje få barnet til å ta det hele mer alvorlig).

Kombinasjon brille og kontaktlinse er optimal

Øynene trenger hvile og dette oppnås best at barnet bruker avlastningsbriller. Hjemme i rolige omgivelser fungerer det også bra med briller og barnets øyne får en pause.

Hvor gammelt skal barnet være for å bruke linser?

Viktigere enn alder er at barnet er modent nok til å bruke linsene på en ordentlig og riktig måte, en 11 åring kan være mer moden enn en 15 åring.

De fleste begynner når de er rundt 13 år.

Ikke lån bort linsene til en annen.

Dette er veldig viktig. Bakterier fra andre personer kan være skadelige i miljøet øye/linse, i tillegg kommer utfordringen med hygiene når barn leker med linsene på denne måten.

SB

You may also like...