Egenandeler ved behandling hos fysioterapeut og manuellterapeut

Utføres behandlingen av den offentlige helsetjenesten eller har en avtale med denne, betaler du kun den aktuelle egenandelen, resten trenger du ikke tenke på. Egenandelens størrelse er regulert og taksten er faste. Forutsetningene for at du kun betaler egenandelen er følgende:

  • Fysioterapeuten har driftsavtale med kommunen, dvs. er registrert som avtalefysioterapeut. Dette krever også at du har henvisning fra din lege eller andre behandlere som kan skrive henvisning (manuellterapeut eller kiropraktor). Før du velger fysioterapeut må du derfor sjekke hvem som har driftsavtale. Informasjon om dette finner du på den enkelte fysioterapeuts nettside, alternativt kan du kontakte kommunen. En henvisning gjelder opp til 24 behandlinger.
  • Fysioterapeuten jobber i den kommunale helsetjenesten.
  • Egne regler for behandling hos manuellterapeut

Utføres behandlingen av en manuellterapeut er det ikke nødvendig med henvisning og du betaler kun egenandelen etter gjeldende sats. En manuellterapeut har samme utdannelse som fysioterapeuter men i tillegg en mastergrad i manuellterapi.

Har fysioterapeuten ikke driftsavtale med kommunen må du betale hele honoraret og prisene er ikke regulerte. Du bør derfor i første omgang skaffe deg en henvisning slik at du kommer under det offentlige systemet, du sparer mye på det.

Egenandel og egenandelstak 2

Når egenandelen du betaler hos fysioterapeut med driftsavtale når et visst beløp, dette heter egenandelstak 2 og er pr. 2017 kr 1.990,-, har du rett til frikort. Når du dette beløpet vil du få tilsendt frikort for resten av året for fremtidige egenandeler hos godkjent fysioterapeut. Frikortet skal være hos deg tre uker etter at egenandelstaket er nådd.

Hvor mye får du refundert på hvit resept?

Hvem slipper å betale egenandel?

  • Vernepliktige i førstegangstjeneste
  • Barn opp til 16 år
  • Personer med godkjent yrkesskade

Egenandelen for en 30 minutters undersøkelse er pr 2017 kr 170,-.

Informasjon om saldo på dine egenandeler, frikort og annen relevant informasjon finner du på helsenorge.no (krever pålogging).

Har du vært inne og sett din digitale pasientjornal?

Sture Bjørseth

You may also like...