Det viktigste om hjertestarter

Hjertestarter redder hvert år mange liv og er et viktig tiltak innen akutt førstehjelpberedskap. Vi ser også stadig oftere hjertestartere fast plassert hvor det ferdes og oppholder seg mange mennesker. Innen idretten er hjertestarter obligatorisk, for eksempel på fotballbaner.

Hvor enkel er en hjertestarter i bruk?

Det beste er at flest mulig har opplæring i bruk av hjertestarter. Det sikrer en trygg og riktig bruk.

Siden det er urealistisk at alle har en slik opplæring er apparatene enkle å bruke, også uten opplæring. Hjertestartere, også kalt defibrillator, kan brukes av alle og en ukyndig får de viktigste instruksjonene gjennom informasjon på hjertestarteren, eller at denne instruerer med en stemme som forklarer hva som skal gjøres.

Forutsetningen for bruk av hjertestarter er at pasienten er bevisstløs!

Hvordan fungerer en hjertestarter / defibrillator?

Etter et hjerteinfarkt kan hjertet fortsatt slå men i feil rytme. Feil rytme kan bety at hjertet ikke lenger pumper riktig i forhold til åpning og lukking av hjertekammerne. Hjertet gir feil signaler og blodsirkulasjonen fungerer ikke. Et annet resultat kan bli at hjerterytmen blir så høy at sirkulasjonen av den grunn ikke fungerer.

Hjertestarteren har som oppgave å la hjertet finne tilbake til den riktige rytmen. Dette skjer ved at det sendes et kraftig elektrisk støt inn i hjertet gjennom elektroder plassert på kroppen. Dette støtet kobler ut hjertets egne elektriske signaler. Dette skal igjen føre til at hjertet selv finner den riktige rytmen. Det kan litt forenklet sammenlignes med å restarte en pc som «henger».

Nå kan du måle blodsukkeret uten å stikke.

Hvordan bruker du en hjertestarter:

Alle hjertestartere har mye lett forståelig informasjon og instrukser om hvordan den skal brukes.

Når du har slått på hjertestarteren vil du høre en stemme som gir deg instruksjoner. Det er viktig at pasienten har bar overkropp over brystpartiet hvor elektrodene skal festes. Du skal feste to elektroder. Hvor de skal festes vil maskinen informere deg om. Først vil hjertestarteren analysere pasientens hjerterytme. Er rytmen slik at det er mulig å endre denne ved hjelp av et elektrisk støt vil maskinen fortsette prosessen. Er den ikke vil du istedenfor få beskjed om å starte hjerte- og lungeredning og umiddelbart. Fortsetter starteren vil den lades (du hører en økende lyd) og bli klar til å sende et støt. Støtet utløses med en knapp (denne blinker). Ingen må være i kontakt med pasienten når støtet sendes. Umiddelbart etter må det startes hjerte- og lungeredning.

Denne prosessen gjentas etter tre minutter, maskinen vil instruere deg om dette.

Kjøpetips for hertestarter

Det finnes mange modeller og merker av hjertestartere. Alle på det norske markedet er godkjente og av god kvalitet. Det som skiller de ulike modellene er prisen, størrelsen, batterikapasitet og hvor mye opplæring bruken krever. Det er også spesialmodeller for bruk på for eksempel i fly eller i båt og ved vann.

Slik måler du blodtrykket enkelt og presist.

Hjertestartere skal registreres

Alle hjertestartere skal registreres i Hjertestarterregisteret (www.113.no). Dette er en offentlig oversikt over alle hjertestartere i Norge. Oppstår det en akutt situasjon og 113 blir kontaktet vil innringeren få informasjon om hvor nærmeste hjertestarter befinner seg.

Er den farlig i bruk?

Nei. Det viktigste er at ingen er i fysisk kontakt med pasienten når støtet aktiveres, det er farlig.

Havner du i en situasjon hvor du selv eller du er vitne til at andre bruker en hjertestarter vil dette for de fleste være en dramatisk opplevelse. En bevistløs person, et kraftig rykk og kanskje med pårørende rundt. Har du ingen opplæring i bruk vil dette vær ekstra stressende og det lønner seg å ta en prat med ambulansepersonalet etterpå for en debriefing. Får du mange tanker og tvil i etterkant bør du kontakte lege for en prat.

Hjertestarter redder allerede mange og jo flere som anskaffer dette og lærer seg bruken desto flere vil bli reddet.

Sture Bjørseth