Hvorfor skal du velge kontaktlinser i silikonhydrogel?

Kontaktlinser har gjennom flere tiår vært utsatt for en enorm utviklingen både når det gjelder teknologi og materialer med introduksjonen av silikonhydrogel som kanskje det store høydepunktet. Høy transport av oksygen til øyet og høy komfort. Dagens kontaktlinser har imponerende egenskaper som kommer deg som bruker av kontaktlinser til gode.

Hva er så bra med kontaktlinser i Silikonhydrogel?

Et av de store tema når det gjelder kontaktlinser er evnen til å transportere oksygen inn til øyet. Et øye puster og er avhengig av en tilstrekkelig tilgang til frisk oksygen. Hydrogel er laget av hydrofil, et stoff som består av store molekyler. Dette gjør stoffet litt «åpent» slik at det er mulig for oksygen å komme gjennom. Det er også mulig å lage flere varianter av dette materialet. Hydrogel er hydrofil i gel-form.

Silikonhydrogen er en videreutvikling. Ved å kombinere silikon med hydrogel får man et materiale som er meget velegnet for kontaktlinser. Fordelen med silikon er at det lettere slipper gjennom oksygen sammenlignet med vann. Linsens evne til å tilføre oksygen til øyet er derfor ikke lenger avhengig av vannmengden i linsen.

Hvilke fordeler har silikonhydrogel linser?

Fordelene dreier seg først og fremst om komfort og helsemessige aspekt med øyet, det er betydelig lavere risiko for problemer ved bruk av kontaktlinser. Bedre egenskaper når det gjelder fuktighet gir komfortable og fleksible linser som varer lenge (månedslinser) uten å miste egenskapene. Svært god evne til å slippe gjennom oksygen gir gode forhold for øyet. Endagslinser ble lansert som en følge av silikonhydrogel.

Mange typer silikonhydrogel

Ulike typer linser krever ulike materialegenskaper. Derfor finnes det flere typer silikonhydrogel. Hovedtypene er hydrofobe (under 10% vanninnhold, for eksempel hexafocon) og hydrofile (over 10% vanninnhold, for eksempel comfilcon).

Her er en mer teknisk forklaring av hydrogel

Hydrogel er stoff av typen polymer som har en enkel sammensetning. Hovedegenskapen er evnen til å absorbere en stor mengde fuktighet.  En hydrogel som består av 96 % vann og 4 % prosent polymer. Hydrogelen har stor fleksibilitet. En polymer er et stort molekyl som er bygd opp av mange mindre enheter. Disse er lenket sammen i en kjede. Polymerkjedene holder vannet på plass og gir hydrogelen en bestemt fasthet. Hydrogelens egenskaper styres av et samspill mellom polymer og vann. Du kan leser mer om dette i en artikkel fra Universitetet i Oslo.

SB

You may also like...