Er det mulig å forbedre synet?

Har du svakt syn kommer du ikke utenom briller, linser eller eventuelt operasjon. Men, det er en del ting som hjelper på både synsskarpheten og som er generelt gunstig for øynene.

Riktig mat gir bedre syn og øyehelse

Øynene er som alle deler av kroppen avhengig av tilstrekkelig tilførsel av viktige næringsstoffer for en optimal funksjon på kort- og lang sikt. Når det gjelder øynene er det i første rekke vitaminer som er viktig.

E- og C-vitamin er bra for synet

Tilførsel av tilstrekkelig mengde vitaminer er viktig for helsen generelt. For øynene er det vitaminene E og C som utmerker seg som spesielt viktig. Undersøkelser viser at disse vitaminene reduserer risikoen for å utvikle grå stær (katarakt) og makuladegenerasjon (Makula er en del av netthinnen som er spesielt følsom for lys og gjør det mulig for øyet å se skarpt). Ved makuladegenerasjon svekkes denne funksjonen, det vil si at skarpsynet blir dårligere.

E- og C vitaminer gir også antioksidanter som bidrar positivt i disse prosessene.

Lutein beskytter mot sterkt lys

Lutein er et stoff som allerede finnes i øyet og netthinnen og har som funksjon å beskytte netthinnen mot sterkt lys (blått skadelig lys).

Frukt er bra for det meste som har med helse å gjøre, øynene inkludert.

Blir Lutein-nivået i øyet for lavt mister netthinnen viktig beskyttelse, noe som kan føre til nedsatt synsevne. Lutein er også viktig for å hindre makuladegenerasjon. Rike kilder på Lutein er blant annet brokkoli, grønnkål, gulrøtter, squash og spinat.

Kort oppsummert gjelder det samme for øynene som for helsen generelt, spis masse og variert av frukt og grønnsaker.

Kan øyet trenes med bevegelse?

Det finnes en del informasjon som sier at det er mulig å trene seg til bedre synsskarphet, men dette er dårlig dokumentert av forskningen. Mange av disse teknikkene som skal hjelpe har sin opprinnelse i Østen, men dette har aldri fått noe rotfeste i den vestlige verden.

Synsterapi er derimot viktig i behandlingen av andre øyelidelser. Feil bevegelser av øyet, skjeling og andre fysiske øyerelaterte problemer kan behandles med synsterapi/optometri.

Det beste du kan gjøre for å forebygge problemer med øynene er å beskytte de, spesielt  i sterkt sollys.

Har du dårlig syn kan kontaktlinser være en god løsning.

Sture Bjørseth

You may also like...