Hva består øl av?

Brygging av øl er en enkel prosess, men allikevel en stor kunst. Hemmelighetene om den gode smak og det perfekte øl ligger i detaljene. Øl består i hovedsak av ingrediensene humle, malt, gjær og vann. Selve bryggingen går ut på å kombinere disse hovedelementene på en optimal måte for å skape et godt og unikt øl.

Humle gir ølet aroma og bitterhet

Humle er en plante i hampfamilien. Det vanlige er å bruke tørket humle i ølbryggingen. Det er også mulig å anvende fersk humleplante, men det er mer komplisert. Humle gir ølet aroma og bitterhet og hvor mye du ønsker av hver av disse avhenger av hvor lenge du koker humlen. Kort koketid gir mindre bitterhet og mer aroma, lengre koketid mindre aroma og mer bitterhet.

Vi ser at allerede så tidlig i bryggeprosessen må bryggeren gjøre viktige valg i forhold hvilken smak han ønsker på ølet.

Det finnes også forskjellige typer humle. Noen gir mer bitterhet (avhengig av mengden alfasyre i humlen) og aroma, andre mindre. Det er også mulig å blande ulike humletyper.

 

Malt bestemmer farge og karakter

Malt er den viktigste komponenten i ølbryggingen. Dette er korn som har spiret og hvor spiren er fjernet og man sitter igjen med kornet. Dette tørkes og varmebehandles/røstes for å oppnå unike egenskaper som igjen er med på å bestemme ølets farge, smak og karakter.
Det finnes et stort utvalg av malt som har blitt behandlet/foredlet på ulike måter, blant annet på hvilken temperatur de er tørket. Det er vanlig å blande flere typer malt. Du kan for eksempel velge en type malt for smaken og blande dette med en som bestemmer fargen. Dette er et stort tema vi vil komme tilbake til i senere artikler.

 

Gjær gjør sukker til alkohol

Gjæret betyr mye i bryggeprosessen og i tillegg til å lage alkohol gir gjær smak til ølet. Det finnes mange varianter av gjær, dette kalles forskjellige gjærstammer. Hver gjærstamme har sin unike karakteristikk og ølprodusentene dyrker slike gjærstammer for å ha en egen jevn kvalitet og karakter på ølet.

Gjær leveres som fersk eller tørr, begge deler fungere like bra (tørrgjær er rimeligst og enklest å jobbe med) og er delt i to hovedtyper, overgjær og undergjær.

 

Vann – hovedbestanddelen

Ølet består av nesten 100% vann og kvaliteten på vannet har derfor også påvirkning på ølets smak. Dette har alltid vært brukt i markedsføringen av øl som kommer fra steder hvor vannet skal være gunstig for den enkelte øltype som brygges. Vannets innhold av kalk er viktig noe som blant annet påvirker vannets hardhet og bløthet. Vann er ikke bare vann innen ølbrygging.

Interessert i vinsmaking? Her er et lynkurs.

 

Hvordan brygger man øl? (Kort forklart)

Kort forklart brygges øl på denne måten: Først skal maltet knuses og legges i varmt vann. Her starter en prosess som heter mesking og går, litt enkelt forklart, ut på at maltet omdannes til sukker. Etter en viss tid i varmt vann blir blandingen silt og den vesken man sitter igjen med kalles vørter.

Vørteren skal koke sammen med humlen. Hvilken temperatur og hvor lenge er en del av bryggekunsten, her er det mange alternativ.

Etter dette tilsettes gjær og blandingen skal stå i en til to uker. Deretter settes ølet til modning.

Dette var en kort gjennomgang av hvordan man lager øl. Ølbrygging er et stort og komplekst tema hvor det er uendelig med variasjoner i hvordan de ulike bestanddelene behandles og brukes i bryggeprosessen.

 

You may also like...