Akupunktur kort forklart

Akupunktur betyr å stikke med nål (Aku betyr nål og punktur betyr å stikke). Akupunktur har eksistert i over 2000 år og har sin opprinnelse i Kina ( Zhen Jiu).

Behandlingsprinsippet i akupunktur er å påvirke energistrømmene (meridianer) i kroppen gjennom å stimulere enkeltpunkter. Kroppen sees på som en helhet og målet er å oppnå balanse og harmoni. Alt henger sammen og ved å stimulere strategiske punkter oppnår man positive effekter i organer og punkter med smerte. Et eksempel er øreakupunktur.

Det finnes mange retninger innen akupunktur. For oss her i Norge er det to former som er aktuelle, klassisk og medisinsk. En godkjent akupunktør behersker beggebehandlingsformene.

Klassisk akupunktur

Denne har sitt utgangspunkt i både klassisk kinesisk medisin og vestlig medisin.

Medisinsk akupunktur

Denne er fundamentert på vestlig medisin.

Hvordan foregår behandlingen?

Hovedprinsippet i akupunktur er å anvende nålestikk for å stimulere og trigge spesielle punkter på kroppen. Sett fra akupunktørens ståsted har kroppen et stort antall punkter som hvert er knyttet til en eller flere kroppsdeler, nerver og muskler. Ved å stikke en nål i et slikt punkt vil man kunne oppnå en positiv effekt et annet sted på kroppen. Dette er en avansert form for behandling som krever mye kunnskap.

Behandlingen starter alltid med en grundig analyse av pasientens sykdomshistorie og helsetilstand. Helseproblemet kartlegges og diagnose stilles med utgangspunkt i en totalvurdering. Akupunktøren velger med utgangspunkt i dette den rette behandlingen.

Pasienten ligger på en benk under behandlingen.

Aktiv bruk av flere nåler

Nålene er tynne og laget i rustfritt stål. I behandlingen brukes nålene aktivt, de stikkes inn og tas ut igjen umiddelbart, eller de kan bli stående i en lengre periode under behandlingen. Akupunktøren bruker nålene på forskjellige måter med varme, manipulering og også med strøm (elektroakupunktur) .
Behandlingen varer som regel i ca 30 minutter.

Hvor mange behandlinger er vanlig?

Dette avhenger av hvilken lidelse som skal behandles samt framdriften i behandlingen. Enkelte lidelser kan sitte hardt i og er vanskelig å bli kvitt. Gjennomsnittlig antall behandlinger er 7-8 ganger.

Hvilke helseproblemer kan akupunktur behandle?

Akupunktur kan behandle mange helseproblemer, i enkelte tilfeller i kombinasjon med annen behandling som for eksempel kopping.. I tillegg har det en forebyggende effekt. Behandlingen reduserer smerte, stivhet og demper hevelser. Vanlige helseproblemer som med suksess behandles med akupunktur er mage og tarmsystem (blant annet diare og forstoppelse), hodesmerter, rygg og ledd, betennelser i muskler og sener og sterke menstruasjonssmerter for å nevne noe. I tillegg brukes det i behandling av depresjon, slapphet og i rus avvenning. Akupunktur hjelper også mange gravide.

Hva skjer når nålen stikkes inn i kroppen?

Nålen skal treffe nervene. Disse er knyttet sammen i hele kroppen. Når en nerve treffes av nålen produserer den stoffer som skal lindre smerten som oppstår. Et av disse stoffene kalles endorfiner. Nålestikket utløser også andre prosesser i kroppen som reduserer smerte. Et lite stikk kan med andre ord påvirke kroppen på en både komplisert og fascinerende måte.

Er akupunktur farlig?

Akupunktur er klassifisert som en trygg behandlingsform. Stikkes nålene på feil sted kan det selvfølgelig føre til skade på indre organer, men all medisinsk behandling utført feil representerer en fare. Slike skader kan være alvorlige. Det er derfor svært viktig at du er sikker på at akupunktøren som skal behandle deg er har godkjent akupunktørutdannelse og at hygienen holdes et høyt nivå. Det skjer svært sjelden uhell i forbindelse med akupunkturbehandling.
Oppstår det bivirkninger dreier det seg som regel om svimmelhet, kvalme, oppkast og infeksjoner i og rundt stedet på kroppen hvor nålen ble stukket.

Hvem kan ikke få akupunkturbehandling?

Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle og at man har en sykdom betyr ikke det automatisk at man ikke kan bli behandlet med akupunktur.

Her er noen typiske tilstander hvor akupunkturbehandling ikke gjennomføres eller utføres med særskilt forsiktighet:

  • Gravide og mødre som ammer
  • Personer med hjerte- sykdommer/problemer
  • Ved sykdom i lunger og luftveier.
  • Allergi mot metaller
  • Svakt immunforsvar
  • Alvorlige psykiske problemer

Denne listen er ikke komplett og du må selv sørge for å informere den som skal behandle deg om absolutt alle helseplager og sykdommer du har.

SB

You may also like...