Hva er Cluster-hodepine / Klasehodepine?

Cluster hodepine er også kjent som klasehodepine og Hortons hodepine.

Hodepinen består av kraftige anfall som kommer etter hverandre i klynger (derfor navnet Cluster). Anfallene er samlet i en periode, derfor navnet klynge. Anfallet har en varighet på 10-15 minutter til over to timer og kan komme en eller flere ganger i løpet av et døgn i et tidsrom på flere uker (inntil 10-12 uker). Smerten er kraftig og kommer som regel bak et av øynene. De fleste får anfall om natten.

Avstanden mellom periodene med anfall kan være opptil flere år. Cirka 15% har en kronisk form hvor det ikke er avstand mellom periodene.

Hvilke er symptomene på klasehodepine?

Anfallene består av sterke hodesmerter og kan følges av symptomer som svette, tett nese som renner, økt lyssensibilitet, kvalme og uro. Øyet ved smertepunktet er utsatt og blir ofte rødt, tårene renner og øyelokket kan få en hevelse. Mange blir urolige i kroppen og har behov for å bevege seg.

Finnes det triggere?

Hva som utløser Cluster-hodepine anfall er ikke kjent, det finnes ingen klare hovedtriggere. Et høyt forbruk av alkohol og nikotin kan være medvirkende årsaker.

Hvem er disponert for cluster hodepine?

Dette er en sykdom som rammer flere menn enn kvinner (ca 80% av de som rammes er menn). Det vanligste er at sykdommen utvikles etter fylte 20 år. Cluster hodepine er en sjelden sykdom og forveksles ofte med migrene. Derfor er mange ikke klar over at de har sykdommen og at det finnes behandling.

Hvordan stilles diagnosen?

Klasehodepine er ikke alltid så enkel i diagnostisere. Blodprøver avslører ikke sykdommen og legen er avhengig av å analysere pasientens opplevelser. Siden det mellom anfallene ikke finnes symptomer må diagnosen stilles under anfallsperiodene.

Se også artikkel om migrene.

Kan klasehodepine behandles?

Medikamenter – Triptan

Det finnes mange medikamenter som hjelper både til å forebygge at anfall oppstår og demper smertene under selve anfallet (Imigran, Verapamil). En vanlig behandling for å redusere smertene under anfall er medikamenter som inneholder stoffet Triptan (fåes både i sprøyteform og som nesespray). Dette er et stoff som hinder at blodårene utvides i anfallets innledende fase og som har stor betydning for å dempe og redusere anfallet. Medikamentet har derfor størst effekt i en tidlig fase, men har også en gunstig effekt generelt under hovdedelen av anfallet. Kortison er også mye anvendt.
Triptan demper også aktiviteten i deler av hjernens nervesystem.

Oksygenbehandling

Behandling med oksygenmaske hjelper også mange. 10-20 min. kan være nok for å redusere smertene. Bakdelen er et du må ha utstyr for dette.
For å kartlegge hva som er riktig behandling for deg må du kontakte lege.

Hvilke er Prognosene?

Det finnes mange grader av Cluster hodepine og prognosene for den enkelte pasient er individuelt. Noen har sjeldne anfall, andre har kroniske anfall og smerter. Sykdommens intensitet avtar gjerne når man blir eldre.

Sliter du med ryggen, les om årsaker og behandling.

SB

You may also like...