Hva er overflatevann – er det trygt å drikke?

Overflatevann er vann som kommer fra elv, innsjø, tjern eller regnvann.

Store overflatekilder som dype innsjøer og store vann er på grunn av mengden vann ofte gode vannkilder. Forurensning på overflaten tynnes ut og vannkvaliteten er av en slik kvalitet at det egner seg godt som drikkevann.

Fare for forurensning

Mindre vann og grunne innsjøer er mer utsatt for forurensning på grunn av mindre volum. Forurensningen kommer ofte som følge av unormalt høy vannstand og fra elver som har hatt unormalt stor vannføring. Sur nedbør og lokale utslipp er andre typiske forurensningskilder.
Henter du vann direkte fra en åpen kilde bør du derfor teste vannkvaliteten reglemessig.

 

Hva indikerer forurensning?

Lukt, smak og utseende er de første indikatorene på forurenset vann. Råtten lukt og misfarging av vannet skyldes ofte humus og organiske stoffer. Humus er ikke farlig men gir vannet en brun og grumsete farge. Alger er også et problem. Er algekonsentrasjonen høy vil det være helsefarlig å drikke vannet. Det er lett å se på vannet om det inneholder for mye alger. Algene danner en grønn hinne eller skum på vannflaten.

 

Hva kan du gjøre?

For å stoppe forurensning fra små og store partikler monterer du en sil foran inntaket. Silen må rengjøres regelmessig. En test av vannet gjøres på laboratorium. Vannprøvene tar du selv og leverer til rette instans. Kontakt den lokale kommunen for mer informasjon. En grundig vanntest utført av et laboratorium koster mellom ett og to tusen kroner.

Disse fiskene bør du spise ofte.