Hvor sterk er sammenhengen mellom alkohol og kreft?

Internasjonal forskning konkluderer med at alkohol er et kreftfrembringende stoff som øker sjansen for å utvikle kreft. Denne sammenhengen er det forsket mye på og har vært en gjenganger i

Kort om hudkreft

Hudkreft handler i hovedsak om basalcellekreft og plateepitelkreft. Disse oppstår i øverste lag av huden. Sjansen for å få hudkreft øker med alderen.