Sliter du med ryggsmerter?

Ryggen er en komplisert og utsatt del av kroppen som forårsaker små eller store smerter og plager for de fleste i løpet av livet. Ryggsmerter er blitt en slags folkesykdom.

Det typiske er smerter i korsryggen. Mange av ryggproblemene skyldes vår stillesittende hverdag hvor feil sittestilling og ugunstige bevegelser over tid skaper problemer. Men også fysisk aktive kan få problemer med ryggen, vi leser jo innimellom om kjente idrettsutøvere som sliter med slike plager.

Stor andel av sykemeldingene

Ryggsmerter kan være både av kortere og lengre varighet. De kan oppstå plutselig og gå over raskt, eller de har en lengre varighet og for enkelte er ryggsmertene kroniske. Nesten 20 % av langtidssykemeldingene i Norge skyldes problemer med ryggen.

Når skal du kontakte lege

Har du mistanke om at noe er alvorlig skal du alltid kontakte lege, uansett hvilken sykdom det handler om. Pasienter med ryggsmerter blir som regel henvist til spesialist (fysioterapi og osteopati) for behandling. I mer alvorlige tilfeller må det grundigere undersøkelser og utredning til. Symptomer på mer alvorlige underliggende problemer med ryggen kan være:

  • Redusert følelse i huden
  • Smertene har en konstant karakter og bevegelser har ingen betydning for smertens intensitet
  • Unaturlige hevelser i ryggregionen
  • Vanskeligheter med å urinere
  • Lammelser i musklene, unormalt liten styrke
  • Stort forbruk av medikamenter
  • Generelle plager som liten appetitt, feber, uforklarlig nedgang i vekten, lite og dårlig søvn samt generell dårlig fysisk tilstand.

Har du ett eller flere av disse symptomene, men også andre symptomer du har en mistanke om kan være alvorlige, skal du ta kontakt med din lege for videre undersøkelser og hjelp.

Sliter du med kraftig hodepine?

Hva forårsaker ryggsmerter?

Smerter i korsryggen er en av de vanligste ryggproblemene.

Det er mange årsaker til ryggproblemer og ryggsmerter. Hovedårsakene er enten en akutt hendelse eller en tilstand som utvikles over tid. Akutte hendelser er at du skader ryggen gjennom at du faller og slår deg, du belaster ryggen feil (du løfter for eksempel noe tungt, ofte på en feil måte) eller du pådrar deg en sykdom.

Ryggsmerter som utvikles over tid kan ofte relateres til dårlig fysisk form og en lite aktiv livsstil, gjerne kombinert med mye stillesitting, gjerne i feil posisjoner. Mange får også ryggsmerter på grunn av ugunstig belastning gjennom sittestilling på jobb, for eksempel foran en PC i time etter time.

Hvordan behandles ryggsmerter?

Ryggproblemer er en kompleks materie og behandlingsmetodene likeså. Det starter gjerne hos en fysioterapeut som har kompetanse til å vurdere smertene og årsaksbildet. Det viktigste i første omgang er å utelukke alvorlige problemer og å gå gjennom pasientens situasjon for å kartlegge hva som er riktig behandling. Avslører fysioterapeuten alvorlige problemer blir pasienten sendt videre for en mer grundig vurdering.

Behandlingen består ofte av en kombinasjon av medisinering og fysiske tiltak. Smertestillende kan være en del av løsningen i starten på behandlingen for å dempe smerter og eventuell betennelse, men bør fases ut så raskt som mulig for å unngå skader og avhengighet. Mange blir hjulpet av økt fysisk aktivitet, for eksempel gange i variert terreng som i skog og mark. Passivitet kan være godt i forhold til å lindre akutte smerter, men du blir ikke frisk av å ligge på sofaen. Noen har suksess med trykkbølgebehandling.

Det er viktig å ivareta bevegelsesmønsteret og funksjonaliteten. Andre teknikker som kan brukes i behandlingen er akupunktur.

Når du er blitt smertefri er det viktig å være mer fysisk aktiv og bygge opp fleksibilitet og styrke i muskulatur og i ryggen generelt. Da vil du kunne unngå og/eller redusere fremtidige problemer. Fysioterapeuten hjelper deg med et treningsprogram og andre forebyggende tiltak. De fleste blir kvitt smertene etter noen få uke. Problemet er at ryggproblemene ofte kommer tilbake, og det er å holde de unna som blir din utfordring!

Sture Bjørseth

You may also like...