Kort om hudkreft

Hudkreft handler i hovedsak om basalcellekreft og plateepitelkreft. Disse oppstår i øverste lag av huden. Sjansen for å få hudkreft øker med alderen.

Hvilke er symptomene på basalcelle– og plateepitelkreft?

 • Fortykkelse i huden, ofte rødlig og med kløe og/eller ubehag
 • Hudsår som ikke gror og gjerne blør litt
 • Voksende misfargede knuter i huden
 • Utslett i huden som ligner på eksem.
 • Føflekker

Hvilke er de vanlige årsakene til hudkreft?

 • UV stråling De aller fleste tilfeller av hudkreft skyldes overeksponering av ultrafiolette stråler (UV), enten fra vanlig sol eller fra solarium. Fagfolk fraråder å bruke solarium og du skal være flink til å smøre deg inn med solkrem av en styrke som er tilpasset din hud.
 • Solbrenthet Å bli solbrent ofte kan føre til kreft, spesielt om du har lys hud. Du skal derfor være ekstra forsiktig på sydenferien.
 • Medikamenter som fører til reduksjon av immunforsvaret
 • Røntgenstråler
 • Arvelige tilstander som Gorlin syndrom og Xeroderma Pigmentosum
 • Andre årsaker

Hvordan behandles hudkreft?

Hvilken behandling som blir valgt bestemmes av hvor kreften er lokalisert, hvor omfattende og andre forhold og sykdommer som må tas i betrakting.

Kirurgisk inngrep

Dette er den vanligste formen for behandling av hudkreft. Ved å fysisk fjerne kreften og området rundt er sjansen stor for at kreften ikke spres og ikke kommer tilbake. Tilbakevendende kreft er et problem ved mange kreftformer. Omfanget av inngrepet variere fra små til omfattende.

Varmebehandling – Frysing og avskrapning

Når kreften ligger i det ytterste hudlaget ( overfladisk basalcellekreft ) er det mulig å fjerne svulsten ved hjelp av frysing. Huden fryses med nitrogengass (flytende) og svulsten skrapes av. Behandlingen avsluttes med å eksponere området med sterk varme.

Fotodynamisk behandling

Fotodynamisk behandling kalles også krem og lysbehandling. Behandlingen skjer ved at huden smøres med krem som gjør hudcellene svært lysømfintlige. Ved å eksponere hudcelle for sterk lys i denne tilstanden gjør at lyset ødelegger de skadede hudcellene.

Strålebehandling

Denne behandlingsformen anvendes ved mer alvorlige tilfeller når utviklingen av kreften er kommet langt eller om annen behandling ikke er mulig å gjennomføre.

Cellegift

Cellegift brukes i hovedsak som lindrende behandling og når kreften har utviklet seg på flere steder på kroppen og andre behandlingsformer ikke er egnede.

Oppfølging etter behandling

Basalcellekreft kontrolleres 6 til 8 uker etter behandling. Den videre oppfølging bestemmes av individuelle forhold. Basalcellekreft kan utvikles på nytt i nærheten eller andre steder på kroppen. Det er ofte kroppsdeler som eksponeres for sol som er mest utsatt. Det viktigste man gjør etter behandlingen er å følge nøye med på huden over hele kroppen. Skulle det ha utviklet seg en ny kreftsvulst og denne oppdages tidlig er sjansen stor for at denne kan fjernes.

Plateepitelkreft, hvor svulsten er fjernet kontrolleres etter 3, 6 og 12 måneder og etter dette hvert 5te år.

Hudkreftens seneffekter

Kreftsykdom og behandlingen medfører alltid store utfordringer for pasienten, både fysisk og mentalt. Hudkreft er en av kreftformene som har de mildeste negative effektene. Avhengig av alvorlighetsgrad og behandlingsform samt hvordan pasienten reagerer på behandlingen vil konsekvensene variere. Både arbeidsevne og det generelle energinivået kan bli påvirket negativt.

SB

You may also like...