Hvorfor blir du stresset, og hva skjer i kroppen?

Stress er både positivt og negativt. Å bli stresset er en naturlig reaksjon hos oss mennesker når vi føler fare og vi må samle krefter for å løse en situasjon i opplever som truende. Skal du yte maksimalt i situasjoner hvor du føler sterk konkurranse eller du befinner deg langt utenfor komfortsonen vil du kunne får en stressreaksjon. Dette kalles positivt stress og hjelper deg til å lykkes med du skal gjøre. Problemet er når denne tilstanden blir langvarig og får et negativt aspekt. Det kan igjen føre til kronisk stress, noe som kan føre til alvorlige helseproblemer og utbrenthet.

Hvorfor blir man kronisk stresset?

Når du befinner deg i en situasjon som gir en stressreaksjon er de to veier videre. Enten har du tro på at du klarer å takle og løse den situasjonen eller så har du ikke tro på at du klarer dette. Tror du at du klarer vil stressreaksjonen avta relativt raskt. Har du ikke troen på at det går bra vil stressituasjonen vedvare og du vil på sikt gå over i en modus med kronisk stress. Du holder deg i konstant alarmberedskap.

Hvordan vi opplever fare er individuelt og hvor stresset vi blir avhenger også av selvtillit. En person som har en iboende grunnleggende tro på at alle situasjoner lar seg løse og at man på et eller annet vis vil mestre alle situasjoner, ”en løsning blir det”, vil oppleve betydelig mindre stress enn en person som ikke er så overbevist om at det blir en løsning. Det handler derfor mye om mestring. Har du en godt utviklet mestringsfølelse vil du også oppleve mindre stress.,

Hva skjer i kroppen når du blir stresset?

Stress setter i gang mange prosesser i kroppen. I utgangspunktet skal disse prosessene gi deg styrek til å mester en situasjon. Hjernen aktiverer hormoner og stoffer som skal bidra positivt i situasjonen. Kortisol er et viktig stoff som skilles ut i blodet. Effekten er bedre konsentrasjon og evne til å fokusere, blodet pumpes raskere rundt i kroppen for å tilføre ekstra oksygen til muskler og hjerne. I tillegg reduseres forbrenningen slik at du sparer energi for å være bedre rustet til konfrontasjon. Alt er vel ment fra kroppens side, den vil hjelpe deg å overleve.

Problemene oppstår når man er i konstant stress modus (allostatisk overbelatning) og kortisol nivået i blodet er høyt over tid. Dette kan utløse negative prosesser som kan føre til alvorlige helseplager som nedsatt immunforsvar og dermed større risiko for virus- og bakterieangrep og andre farer som igjen kan utvikle større problemer.

Hjerteproblemer

Stress gir høyere puls og hjertet må jobbe hardere. Dette gir en unormal og sterk belastning som på sikt kan medføre problemer med hjertet. Enkelt sagt sliter man ut ut hjertet fortere når man er stresset og har høye kortisol verdier. Resultatet kan bli hjerteinfarkt og slag.

Magesår

Langvarig stress kan gi forstyrrelser i mage- og tarmsystemet og medføre magesår og problemer med avføring og tarmfunksjon generelt.

Angstproblemer

Negativt stress kan oppleves som en negativ spiral som igjen øker sensibiliteten for stress. Resultatet kan bli at man utvikler angstproblemer, man har mistet kontrollen over evnen til å respondere riktig og takle vanskelige situasjoner.

Gikt og revmatiske lidelser

Stress kan føre til at ledd, skjelett muskler og bindevev angripes og du kan risikere å utvikle gikt og revmatiske sykdommer.

Nedsatt lyst på seksuelt samvær

Stress kan lett føre til impotens. Viagra kan været til hjelp.

SB