Plastisk kirurgi og selvbildet

En persons utseende påvirker selvbildet. Er du fornøyd med ditt utseende vil dette også smitte over på det bildet du har av deg selv. Like viktig som det faktiske utseende er måten vi ser og vurderer eget utseende på. Dette blir veldig individuelt. Utseende sees i sammenheng med de miljøene vi lever vi, våre venner og kollegaer.

I enkelte miljøer er utseende viktigere enn i andre. Jobber du for eksempel innen moteverden hvor det estetiske er i fokus vil ditt utseende mest sannsynlig være mer koblet opp mot ditt selvbilde enn om du jobber i miljøer hvor ingen bryr seg. Koblingen utseende og selvbilde er veldig individuell.

Vi skapes av omgivelsene

Våre relasjoner har mye å si for hvordan vi ser på oss selv. En person som vokser opp i et positivt miljø preget av respekt og kjærlighet vil ha en annen måte å se seg selv på enn en som har en vanskelig og negativ ladet barndom. Disse påvirkningene fortsetter hele livet, men oppveksten er spesielt viktig når det gjelder selvbildet. Dette får igjen konsekvenser for hvordan vi vurdere vårt eget utseende. Har du mye negativitet i deg og et lavt selvbilde vil du også vurdere ditt utseende mer negativt. Misfornøydhet med utseende blir derfor fort et spørsmål om psykologi.

Hjelper plastisk kirurgi på selvbildet?

Både ja og nei. Justering av utseende vil ikke kunne endre selvbildet om det underliggende problemet ligger på det psykologiske planet. Det kan oppleves en tilfredsstillelse i et kort tidsperspektiv, men ikke på lang sikt. Her det viktig å skille på hvilket estetisk problem den plastiske kirurgien skal løse. Et utseendemessig avvik gjør at man føler seg annerledes og dette vil for mange gå ut over det sosiale livet.

Overvekt kan ikke løses med fettsuging!

Dreier det seg om misdannelser eller skader som alle de du møter reagerer på vil et kirurgisk inngrep uten tvil være veldig viktig også for selvbildet. For de fleste handler det derimot om små justeringer som går sin egen tolkning av utseendet.

Det er jo også slik at mange med et normalt eller høyt selvbilde får utført plastisk kirurgi.

Fagpersoner innen psykologi som kommenterer denne problemstillingen peker på at plastisk kirurgi kan ha en positiv effekt på et dårlig selvbilde, men faren er at et slikt inngrep til syvende og sist kan sammenlignes med å kjøpe statussymboler, rus og lignende. Den kortsiktige effekten er behagelig, men siden det kan dreie seg om mer underliggende problemer er dette for mange ikke løsninger som har en lengre varighet.

Kort oppsummert kan man si, tenk deg godt om før du får utført et kirurgisk inngrep, vil det egentlig ha en positiv effekt?

Hva dekker det offentlige?

Sture Bjørseth

You may also like...