Har du for mye oksidativt stress? Det er ikke å spøke med!

Når du deler en frukt i to og lar den ligge en stund blir den brun. Det som skjer er en kjemisk reaksjon som kalles oksidering. På fagspråket beskrives dette som en prosess hvor elektronene går fra friske molekyler over til andre stoffer. Det samme skjer når det dannes rust på metall. Det settes i gang en prosess som sprer seg i omfang og til nærliggende stoffer og områder. I kroppen skje det samme ved at frie radikaler forårsaker oksidativt stress.

For mye oksidativt stress kan forårsake hjerte- og karproblemer, diabetes og kreft. Det er også påvist en sammenheng mellom oksidativt stress og alzheimer.

Oksidativt stress skader cellene

Problemet starter med at det dannes for mange frie radikaler. Disse dannes som et biprodukt når kroppen forbrenner det vi spiser, for eksempel karbohydrater og fett, samt når immunforsvaret kjemper mot skadelige mikroorganismer. Det dannes reaktive oksygenforbindelser som frie radikaler (frie oksygenradikaler) og blir mengden av disse for stor vil de enkelt forklart gå til angrep på cellene.

Antioksidantene har som oppgave å bekjempe de fire radikalene og er ikke kroppens nivå av antioksidanter tilstrekkelig oppstår for mye oksidasjon og oksidativt stress.

Det er altså viktig med en balanse mellom dannelsen av frie radikaler og bekjempelse av disse gjennom antioksidantene. En slik balanse sørger for at cellene fungerer som de skal.

Hva forårsaker høyt nivå av frie radikaler?

Direkte utløsende faktorer er solstråler, annen stråling, giftstoffer, stress og uro, røyking, dårlig kosthold og trening (ja faktisk).

Oksidering er det samme som at noe ruster. Den samme effekten oppstår i cellene.

En for høy eksponering av disse faktorene vil kunne skape en ubalanse i kroppen hvor antioksidantene ikke strekker til for å forsvare cellene. Dermed oppstår helseproblemer hvor kreft er et av de mest alvorlige. Hjerte- og karproblemer er andre.

Kreft er veldig enkelt forklart celler som vokser ukontrollert og denne prosessen kan stimuleres når kroppen utsettes for oksidativt stress.

En enkel celle danner over tyve billioner frie radikaler (reaktive oksygenforbindelser) daglig. Samtidig angripes hver enkelt celle ca. ti tusen ganger av disse frie radikalene. Antioksidantene sørger for å opprettholde en balanse som gjør at cellene og kroppen fungerer som den skal.

Alvorlige konsekvenser av oksidering og oksidativt stress

I tillegg til kreft og hjerteproblemer kan frie radikaler forårsake skader i DNA’et, og framskynde aldringsprosessen.

Antioksidantene bekjemper oksidativt stress

Antioksidantene er vårt forsvar mot frie radikaler /reaktive oksygenforbindelser. Kroppen mobiliserer titusenvis av ulike antioksidanter som beskytter cellene mot frie radikaler samt nøytraliserer disse.

Antioksidanter finnes i svært mange varianter. Kjente er C-Vitamin og E-vitamin, riboflavin, mineraler som sink, kobber og selen. Matvarer som inneholder mye antioksidanterer frukt og grønnsaker bær (spesielt blåbær), nøtter og flere typer krydder. Kroppen produserer også en stor del av de nødvendige antioksidantene selv i form av enzymer.

Hva er enzymer

Dette er proteiner som blir produsert inne i cellene og som gjør det mulig for en celle å gjennomføre tusenvis av ulike kjemiske reaksjoner og prosesser (stoffskifteprosesser) som er nødvendig for dens funksjon. Enzymene bestemmer hastigheten på prosessene og uten enzymer ville prosessene stått stille. Et eksempel på en slik prosess er når vi inntar sukker vil dette takket være enzymene bli til melkesyre i løpet av få minutt.

Rune Blomhoff, Institutt for medisinske basalfag ved Universitetet i Oslo har skrevet en interessant artikkel om dette temaet.

Hvordan sjekker du hvor mye oksidativt stress du har?

Dette gjøres enkelt med en blodprøve (Free Radical Analytical System).

Skrevet av Sture Bjørseth

You may also like...