Hva er REM søvn?

Vår søvn er delt inn i fem faser. REM-fasen (Rapid Eye Movement) er den siste fasen i denne rekken og inntreffer ca 1, 5 time etter at du har sovnet. Fasen varer i ca en halv time og kan oppstå flere ganger i løpet av søvnen. Det som kjennetegner REM søvn er at hjernebølgene er tilnærmet de samme som ved våken tilstand. Dette kjennetegnes ved at øynene har raske bevegelser. Musklene er derimot helt avslappet.

REM-fasen er drømmefasen

Når du drømmer befinner du deg mest sannsynlig i REM-søvn (du kan også drømme i de andre søvnstadiene, men dette er mindre sannsynlig).  De ulike søvnfasene bestemmes av hjernens elektriske aktivitetsnivå. De høyfrekvente bølgene i REM-fasen er målt med EEG, elektroencephalograf. Denne måler den elektriske aktiviteten i hjernen med stor nøyaktighet.

EEG gir mye informasjon og kan brukes til en omfattende analyse av hjernerelaterte problemer, for eksempel diagnoser som epilepsi.

PET, positronemisjonstomografi, er en annen analysemetode som har påvist større hjerneaktivitet i denne fasen.

Det er faktisk den høyfrekvente hjerneaktiviteten som er årsaken til at vi drømmer. Vi opplever at ting vi har sett og observert blir forsterket, gjerne kombinert med stor fantasi og utrolig kreativitet. Det er derfor mange drømmer er så merkelig og dramatiske.

REM er en kreativ fase

I tillegg til å lage alle mulige drømmer er vi også kreative i denne søvnfasen på andre måter.

I søvnfasen REM jobber hjernen i det stille med problemløsning.

Faktisk så jobber hjernen ubevisst med ulike problemer vi har i bevisst tilstand. Hjernen jobber med å finne frem løsninger mens vi sover. Dette fungerer effektivt og er opprinnelsen til begrepet «la oss sove på det, så kommer løsningen».

Forklaringen på dette ligger i REM fasens gunstige innflytelse på signalstoffene i hjernen slik at disse evner å etablere nye koblinger mellom ideer og tanker. Dette er veldig fascinerende.

Mer kreativ på dagtid

Forskning viser at REM søvnen også påvirker vår kreativitet i våken tilstand. En person som mister REM søvnen (dvs har alvorlige søvnforstyrrelser) har ifølge amerikansk forskning kun halvparten av kapasiteten i forhold kreativ problemløsning. Forskning viser at REM søvnen hjelper oss til å bli bedre problemløsere.

Derfor er det søvn viktig

Med tanke på hjernens aktivitet når vi sover er det uten tvil viktig å sove godt og nok. I tillegg til å få tilstrekkelig med hvile vil du fungere bedre fordi hjernen får tid og ro til å jobbe med kreative løsninger som er viktig for deg. Det dreier seg også om å samle krefter og ha overskudd i hverdagen, og da kan ikke kvalitetssøvn erstattes med for eksempel sovemedisiner, disse gir ikke den dype søvnen.

I tillegg er REM fasen viktig for hjernens utvikling og kapasitet.

Har du barn med søvnproblemer?

Skrevet av Sture Bjørseth

You may also like...