Plastisk kirurgi – hva dekkes av det offentlige?

Plastisk kirurgi handler ikke bare om skjønnhet og selvbilde, det finnes også medisinske årsaker og veldig gode helsemessige grunner til at slike inngrep blir gjennomført. Ofte dreier det seg om en kombinasjon av begge årsakene.

Plastisk kirurgi med medisinske årsaker

Dette kan være en viktig del av behandlingen i forbindelse med skader etter ulykker eller sykdom og dekkes av det offentlige. En typisk skade hvor det ofte anvendes plastisk kirurgi er brannskader. Alvorlige brannskader, inkludert skader etter eksponering for farlige kjemiske stoffer, for eksempel syrer, medfører som regel betydelige skader på hud og vev og en plastisk operasjon er nødvendig både rent medisinsk og estetisk. Enkelte krefttyper som hudkreft er andre tilfeller hvor det må gjøres inngrep.

Brannskader i ansiktet er et godt eksempel hvor viktig et kirurgisk inngrep kan være.

Plastisk kirurgi med kosmetisk motivasjon

Dette kalles skjønnhetskirurgi og er ikke begrunnet i medisinske årsaker. Derfor dekkes de heller ikke av det offentlige og må betales for egen regning. Typiske skjønnhetskosmetiske justeringer er justeringer i ansiktet og brystendringer.

Hvor går grensen mellom medisinsk og kosmetisk kirurgi?

Det kan fort bli en gråsone hvor det ikke er så klart om et inngrep er medisinsk eller estetisk begrunnet.

For eksempel ekstra store bryst som skal reduseres, hvor går grensen? Det samme gjelder løs hud som følge av slanking, hvor mye hud skal godkjennes som medisinsk årsak.

Det er opp til legene å vurdere dette, men siden det dreier seg om gråsoner med et tolkningsrom har du en viss mulighet til å påvirke beslutningene som tas gjennom å være litt smart.

Eksempel på medisinsk begrunnede inngrep:

  • Justering og korreksjon av arr
  • Fjerning av ulike svulster, både kreft og godartede
  • Fjerning av hud etter større vektnedgang
  • Justering av store bryster som belaster kropp og rygg
  • Misdannelser hos barn, for eksempel med ører og ansikt

Din lege og andre fagpersoner vil vurdere hva som dekkes eller ikke av det offentlige.

Hvem utfører plastisk kirurgi?

Denne type operasjoner utføres både av det offentlige og av private aktører/sykehus.

Plastisk kirurgi kan være komplisert og er ofte kostbare inngrep.

Du kan velge selv hvor du vil henvende deg. Velger du et privat sykehus men krever å få dekker utgiftene av det offentlige, det vil si at du kun betaler en egenandel, må du forsikre deg om at det private sykehuset har en driftsavtale med det offentlige, for eksempel kommunale eller regionale helseinstitusjoner.

I første omgang trenger du en henvisning fra din lege. Det må også søkes om å få godkjent operasjonen som et medisinsk inngrep slik at du får utgiften dekket, dette hjelper legen din med. Neste steg blir å finne en aktør som kan utføre operasjonen. Velger du det offentlige går saken sin gang, velger du en privat aktør må du som nevnt sjekke om denne har avtale med det offentlige. Dette står som regel på hjemmesiden eller du tar direkte kontakt. Det finnes også oversikter over godkjente aktører på helsedirektoratet.no

Les mer om fettsuging.

Sture Bjørseth

 

You may also like...