Hvilken refusjon får du på hvit resept?

Det finnes ulike refusjonsordninger for legemidler skrevet ut på hvit resept. Bidragsordningen er refusjonsmuligheten som gjelder flest. Les mer.

Har du sjekket din digitale pasientjournal?

Du har nå enkel tilgang til din pasientjournal hos det offentlige. Se kort oversikt over hvilken informasjon du finner og ikke finner på pasientjournalen.