Hva er søvnregistrering?

Søvnregistrering, polysomnografi og polygrafi er avanserte metoder for å kartlegge søvnproblemer og søvnforstyrrelser. Se enkel oversikt over det viktigste.

5 søvnstadier – alle er like viktige

Når vi sover skifter vi ubevisst mellom ulike søvnfaser, fra innsovning til den dypeste søvn og videre til vi nesten våkner og syklusen starter igjen.

Sovemiddel mot søvnproblemer

Sovemiddel og medikamentell behandling av søvnproblemer kan være en god løsning i kortere tidsrom, men fungerer ikke på sikt som behandling mot søvnvansker.

Hva er REM søvn?

REM-søvn er viktig for at du skal fungere optimalt. Mister du REM fasene under søvnen vil du bli mindre kreativ og få redusert hjernekapasitet. Se hvorfor.

Har du barn med søvnproblemer?

Søvnproblemer hos barn kan få store konsekvenser både for barn og foreldre. Det finnes grep du kan ta for å få barnet til sove bedre, her er noen tips.

Behandling av søvnforstyrrelser hos barn

Det er viktig at barn sover godt. Søvnforstyrrelser og søvnvansker trenger ikke være alvorlige, men noe som må tas på alvor. Her er noen tips.

Søvnproblemer? Hvordan få sove godt?

Har du problemer med å få sove kan du lese denne guiden om hvordan du kan få sove godt. Du må selv ta ansvar for å få nok søvn, her er noen tips.